[Diaconie] Noodfonds

De diaconie kent een noodfonds om mensen met materiële problemen weer op weg te helpen. Het fonds is bedoeld voor alle inwoners van de kern Alphen a/d Rijn. Helaas is het budget beperkt. Daarom worden alleen aanvragen in behandeling genomen als er sprake is van acute financiële nood. In principe worden de bijdragen verstrekt in de vorm van een renteloze lening.