Taizéreis jongeren Alphen aan den Rijn uitgesteld

Ondanks het enthousiasme dat er is om met een groep jongeren naar Taizé te gaan, zal dit op een ander moment plaatsvinden. De komende meivakantie bleek bij degenen die geïnteresseerd waren geen geschikte week te zijn. Er zijn in de tussentijd wel goede contacten gelegd, zoals met andere kerken (o.a. een actieve pastor van de Rooms Katholieke kerk) en jongeren zijn over de mogelijkheid gaan nadenken. Daarom hebben we met de Taizé werkgroep besloten om na de zomer vervolg te geven aan de eerste plannen. De jongerenontmoeting van Taizé die eind dit jaar van 28 december t/m 1 januari in Madrid wordt gehouden, lijkt een goede mogelijkheid!

Eerder was er ook zo’n jongerenontmoeting in Rotterdam, waarbij ook gastgezinnen vanuit de Lichtkring betrokken waren. Was je al enthousiast geworden over Taizé en lijkt Madrid je een leuke stad? Schrijf de datum dan alvast in je agenda!
Om toch alvast iets van de rust van Taizé te ontdekken, proberen we op kortere termijn een weekendje naar een klooster in Nederland te organiseren. Dus wordt vervolgd! Met hartelijke groet, Martine van der Herberg en Anne Jet Plat