Cursus: Theologie voor geïnteresseerden (TVG)

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel.
Zou je wel eens iets meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel nou eigenlijk in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG).

Een bed voor een pelgrim

Eind mei overnachtte een groep pelgrims in Alphen aan den RIjn. Marieke van der Velde, een van de gastvrouwen ervoer het zo:
“De pelgrims uit Zoetermeer – Zomaar te gaan … zonder te weten …
Toen zij uit Zoetermeer vertrokken - was het bloedheet, de zon scheen fel. - Maar na een uurtje kwam een wolkbreuk - Maakte hen nat tot op het vel. Een hondenhok diende als schuilplaats - Een ijssalon werd overspoeld - Met 6 doorweekte pelgrimgangers - Hadden ze dat ook wel voorvoeld?
Maar ze waren opgetogen over hun avonturen in het Zuid-Hollandse polderlandschap en verrast met het hartelijke welkom in de Bron. De gastgezinnen waren ook opgetogen dat ze zomaar een of meer vreemdelingen onder hun dak kregen en een stukje van hun pad mochten zijn. 

Ds. Nieuwenhuis gepromoveerd

Op 23 mei is ds. Rinze Nieuwenhuis, oud-predikant van de Goede Herderkerk en de Bron, gepromoveerd in de religie wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Wij feliciteren hem van harte met het behalen van zijn doctorstitel. De titel van zijn proefschrif luidt: 'Leven in verwachting van de komst van Christus: Een onderzoek naar de uitleg en het gebruik van Paulus’ teksten over de (weder)komst van Christus in 1 Tessalonicenzen in preken'.

Via deze link is het proefschrift te downloaden.

Taizéreis jongeren Alphen aan den Rijn uitgesteld

Ondanks het enthousiasme dat er is om met een groep jongeren naar Taizé te gaan, zal dit op een ander moment plaatsvinden. De komende meivakantie bleek bij degenen die geïnteresseerd waren geen geschikte week te zijn. Er zijn in de tussentijd wel goede contacten gelegd, zoals met andere kerken (o.a. een actieve pastor van de Rooms Katholieke kerk) en jongeren zijn over de mogelijkheid gaan nadenken. Daarom hebben we met de Taizé werkgroep besloten om na de zomer vervolg te geven aan de eerste plannen. De jongerenontmoeting van Taizé die eind dit jaar van 28 december t/m 1 januari in Madrid wordt gehouden, lijkt een goede mogelijkheid!

Gesprekskring Valeriusplein

1x per maand is er een gesprekskring aan het Valeriusplein 56, bij Ria Geuze thuis. Deze kring bestaat al een lange tijd en kent een wisselende samenstelling. Op dit moment is er ruimte voor nieuwe mensen. Mocht u geïnteresseerd zijn, dan bent u van harte welkom op woensdagmiddag 28 februari om 14.30 uur. De middagen duren tot 16.30 uur. De deelnemers bepalen meestal zelf de onderwerpen waarover gesproken wordt. Voor inlichtingen kunt u bellen met ds Herma Kamphuis (852737)

Koffiemiddag voor ouderen in het Trefpunt

Elke 2e vrijdag van de maand is er een koffiemiddag voor ouderen, georganiseerd door TOM-in-de-buurt, tussen 14.00 en 16.00 in het Trefpunt, Toermalijnstraat 1. Deze middagen staan in het teken van ontmoeting met
bekende en nieuwe contacten in onze buurt. Kom gezellig een keer een kopje koffie/thee bij ons drinken.
Het is gratis en zonder aanmelding. U bent van harte welkom. Doen !!

Nieuwe naam gezamenlijke wijkgemeente

Per september 2018 gaan de Bronwijk en de Goede Herderkerkwijk verder als één wijkgemeente onder een nieuwe naam. We hebben u de afgelopen weken alvast na laten denken hoe deze gemeente gaat heten. U hebt daar massaal op gereageerd. In totaal zijn 448 formulieren ingeleverd. Uit de voorgestelde namen heeft (de) Goede Bron de meeste stemmen gekregen en dat wordt dus de nieuwe naam van onze gemeente. Een punt van overweging is nog het woordje ‘de,’ vandaar dat dit tussen haakjes staat. Op een volgend gemeenteberaad (21 november in de Bron en 23 november in de GHK) zullen we verder ingaan op de vraag hoe we deze naam gaan invoeren en gaan gebruiken. Evert den Hertog en Dirk Tack (voorzitters wijkkerkenraden van respectievelijk de Goede Herderkerk en de Bron).  

Koffiemorgen Goede Herderkerk 21 augustus

U bent hartelijk welkom vanaf 10.00 uur. De heer Jan Pons is deze morgen onze gastspreker met het thema “100-jarig bestaan Alphen aan den Rijn”.

 Contactpersonen (ook voor vervoer) zijn Rie en Arie Verduijn, tel. 477930.