2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 6: Luther en Paulus

Luther voelde zich sterk betrokken bij de apostel Paulus. Bij Paulus ligt het accent sterk op de radicale overgang van het oude naar het nieuwe, van het leven naar het vlees naar het leven uit de Geest. In Christus is de mens geroepen om de zonde achter zich te laten en te groeien in geloof, hoop en liefde. Luther daarentegen worstelt meer met de zonde die steeds terugkeert en onderstreept daarom de noodzaak van de dagelijkse boete en vergeving. De zonde verliest door het geloof in Christus wel haar heerschappij, maar niet haar aanwezigheid en aantrekkingskracht.

Reformatiebrokje 5: Hoe de reformatie ons heeft veranderd

Hoezeer ook kerkelijk-financiële en machtspolitieke kwesties voor Maarten Luther aanleiding waren zijn 95 stellingen te formuleren, het ging hem daarin toch vooral om het zielenheil, de juiste relatie met God, om hemel en hel. Die denkbeelden van Luther vonden snel weerklank. Dat kwam niet alleen door de uitvinding van boekdrukkunst, maar vooral ook omdat de vragen waarmee Luther worstelde als ‘Waarvoor zal God mij bestraffen?’, ‘Hoe verleent God mij genade?’, ‘Hoe kan ik de tijd in het vagevuur verkorten?’ destijds bij veel mensen leefden. Het is een worsteling die menigeen tegenwoordig nog maar moeilijk kan voorstellen.

Reformatiebrokje 4 : vijf eeuwfeesten

Het is leerzaam om te kijken hoe vroeger de reformatie werd gevierd. 
De herdenking van 1617 was in Nederland een luthers gebeuren, in eigen kleine kring gevierd en georganiseerd op verzoek van de geloofsgenoten uit Duitsland. Daar stond het reformatiefeest in het teken van de overwinning op de roomse kerk. Wat deden de calvinisten in Nederland? Die maakten zich aan de vooravond van de synode van Dordrecht vooral druk over de strijd tussen remonstranten en contraremonstranten en de verkiezingsleer.

Antisemitisch in de tijd van de reformatie

Reformatiebrokje 2 Luther was geen heilige
In het Amuse-boekje van de Protestantse Kerk ter gelegenheid van 500 jaar reformatie wordt op een vrij luchtige manier gesproken over Luther en de door hem aangezwengelde vernieuwingen. Tegelijk lijkt het erop dat je tegenwoordig in andere media meer hoort over de negatieve gevolgen dan van de zegeningen van de reformatie. Oorlogen en opstanden, verdeeldheid in de kerk (ook binnen de reformatie zelf), beeldenstorm en inquisitie. Er zijn niet alleen kunstschatten geplunderd, er heeft in alle chaos van de reformatie en contra-reformatie veel mensenbloed gevloeid: daar is niets luchtigs bij.

Vijfhonderd jaar reformatie vieren

Reformatiebrokje 1 
Vijfhonderd jaar reformatie: via de landelijke Protestantse Kerk zijn we er al een heel seizoen mee bezig dat te vieren of herdenken. Dat is nogal lange periode en het leek ons nodig om de aandacht erbij te houden door tot aan de 22e oktober, wanneer we in De Bron op een speciale wijze 500 jaar reformatie vieren, wekelijks een ‘reformatiebrokje’ te plaatsen.

Wat houdt dat in, dat vieren? Proberen we ons bij het vijfde eeuwfeest te revancheren voor het feit dat wij - in tegenstelling tot de behoudende vleugels van de protestantse kerken - nauwelijks nog jaarlijkse aandacht schenken aan de viering van de 31e oktober (hervormingsdag)?