RECONNECT – Dit is mijn verhaal (15 december 2019)

We gaan iets nieuws doen, een soort proefje. We beginnen om 18.00 uur met de maaltijd en daarna doen we een proef met ‘Dit is mijn verhaal’ (een programma van JOP). We gaan aan de slag met het het thema ‘Je geld of je leven?’ Benieuwd? Wij ook. Daarnaast zullen we deze avond ook even stilstaan bij hoe wij verder gaan vanaf het nieuwe jaar. Van harte welkom aan iedereen van 14 tot 18 jaar oud.

Kliederkerk: GHK 15 dec.15.00 uur

Een goed fundament is essentieel voor een betrouwbaar huis. In één van zijn verhalen vergelijkt Jezus het leven met een huis, dat je een stevig of onstabiel fundament kunt geven. Hoe maak je keuzes die het fundament van jouw leven sterk maken? In deze Kliederkerk gaan we aan de slag met het verhaal van het huis op de rots. Wat betekent het voor ons, vandaag? In een viering vol creativiteit, ruimte voor interactie en ontmoeting ontdekken we hoe we ons leven goed kunnen funderen. We beginnen om 15.00 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop eten we met elkaar, waarbij we allemaal iets meenemen. Van harte welkom voor jong en oud. En neem gerust eens iemand mee om kennis te laten maken met Kliederkerk.

Kerkdienst de Bron 15 december 9.30

Zondag 15 december de 3e zondag van advent weer een stapje bij het Kerstfeest. Er komt steeds meer licht in de kerk. De paarse kleur van ‘inkeer en bezinning’ wordt zelfs al vermengd met het feestelijke wit van kerst. Maar rustig toeleven naar het Kerstfeest lijkt er deze zondag niet bij. Want de profeet Micha schetst wel een heel bijzonder tafereel in Micha 6: 1-8. Wat betekent dit voor ons? Hoe past dit verhaal in onze voorbereiding op het kerstfeest? Vragen die we Zondag hopen te beantwoorden.
Muzikale medewerking is er van het combo en de zanggroep. Met elkaar maken we er een mooie dienst van.
Voorgang Ruth Schreuders.

Kerkdienst 15 december 10.00 uur GHK

Deze zondag heet: GAUDETE: we mogen blij zijn!
Maar uit Micha klinkt op het eerste horen een totaal ander geluid, waarvoor je wilt wegkruipen… “Wat is er mis aan Mij”, zegt de Heer: “Wat heb ik je misdaan? Antwoord Mij”. Het evangelie wijst op Johannes als voorloper van Jezus. En Jezus brengt een ommekeer teweeg in mensenlevens! Dat is ander nieuws!
De liturgisch kleur is vandaag ROZEROOD, of eventueel paars. De kleur roze onderstreept dat we halverwege Kerst zijn. Het Ere zij God zingen we nog niet vandaag: we houden ons nog even in tot aan de Kerstnacht. Maar wel is er bij ons zo iets als een binnenpretje, een voorpret, een voorsmaak van 25 december. Vandaar die blije ondertoon in de viering van vanmorgen: en toch, en toch… wees blij! Lezingen: Micha 6, 1-8 (lezer), Mattheus 11, 2-10 (Voorganger). Voorganger: ds. Jan Hulzebosch

Kerstpakkettenactie 2019

Ook dit jaar wordt door het DPA (Diaconaal Platform Alphen) en de Stichting Slimm de bekende Kerstpakkettenactie georganiseerd. De pakketten worden gemaakt door en voor Alphenaren. 
De Kerstpakkettenactie is er om iedere Alphenaar, waarvan iemand vindt dat hij of zij een steuntje in de rug verdient, een kerstpakket te bezorgen. Een persoon, huishouden of gezin kan worden aangemeld, omdat zij het financieel niet zo breed hebben of een zwaar jaar hebben gehad en het bekende steuntje in de rug wel kunnen gebruiken.
Kijk op de website van de organisatie kerstpakkettenactie-alphenaandenrijn.nl voor meer informatie over het opgeven van adressen, aanmelden als vrijwilliger, inleveren van artikelen of het geven van een financiële bijdrage
Op de zondagen 8 en 15 december kunt u voor of na de kerkdienst ook spullen inleveren in De Bron en De Goede Herderkerk.