2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 9: liederen van Luther

Luther heeft een groot aantal kerkliederen geschreven en vaak ook de melodie erbij gecomponeerd. Maar hij heeft ook oudere liederen aangepast. Zo is lied 375 (‘God zij gezegend, laat ons dank bewijzen’) uit het nieuwe liedboek van oorsprong het laat-middeleeuws lied ‘Lauda Sion salvatorem’ voor Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren), dat Luther heeft omgewerkt tot een avondmaalslied. Luther heeft de relatie met sacramentsdag grondig verbroken, onder andere door drie tussenregels weg te laten: dat wij bij ons laatste einde de heilige sacramenten uit de handen van de gewijde priester krijgen.

Verder veranderde hij de regels waar het lijkt dat het sacrament een automatisch reddingsmiddel is, ook na een leven zonder persoonlijk geloof. Luther liet het lied zingen als belijdenislied na de viering van het avondmaal: hij zag namelijk het ontvangen van het avondmaal als een openbare geloofsbelijdenis. De melodie is een mengeling van Gregoriaanse en volksmatige elementen, met vloeiende lijnen en verrassende ritmische sprongetjes.