2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 7: Een vaste burcht

‘Een vaste burcht is onze God’ (lied 898) is generaties lang als anti-rooms strijdlied gezongen. Met de versimpelde dreunmelodie werd het wel ‘Onze lieve Heers dragondermars' genoemd.
Maar met de veel levendiger originele melodie (van Luthers eigen hand) is het veel meer een troubadourlied dat vanaf de eerste toon oproept om te luisteren. De tekst is gebaseerd op psalm 46 (‘God is een toevlucht te allen tijde’), maar dan wel met de theologisch gezien relevante vraag of het veroorloofd is in een psalmbewerking Jezus Christus in te voeren - iets wat latere Duitse psalmbewerkers in navolging van Luther veelvuldig hebben gedaan.

Luther heeft zijn ‘Vaste Burcht’ waarschijnlijk niet geschreven, als een strijdlied tegen Turken of de katholieke kerk toen hij op de Wartburg bij Eisenach verbleef. Het is waarschijnlijker dat het is bedoeld als troostlied in een tijd (1526-1528) dat verschillende van Luthers persoonlijke vrienden door de pest werden weggerukt.