2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 6: Luther en Paulus

Luther voelde zich sterk betrokken bij de apostel Paulus. Bij Paulus ligt het accent sterk op de radicale overgang van het oude naar het nieuwe, van het leven naar het vlees naar het leven uit de Geest. In Christus is de mens geroepen om de zonde achter zich te laten en te groeien in geloof, hoop en liefde. Luther daarentegen worstelt meer met de zonde die steeds terugkeert en onderstreept daarom de noodzaak van de dagelijkse boete en vergeving. De zonde verliest door het geloof in Christus wel haar heerschappij, maar niet haar aanwezigheid en aantrekkingskracht.

De strijd tussen wet en zonde die Paulus in Romeinen 7 beschrijft als typering van het leven dat hij áchter zich heeft gelaten, betrekt Luther juist op het leven van de gelovige. Een christen blijft z'n leven lang in wording en juist het ervaren van die tweespalt is voor hem een teken dat hij op de goede weg zit.

Zie voor meer reformatiebrokjes de pagina Lutherjaar op deze website.