2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 5: Hoe de reformatie ons heeft veranderd

Hoezeer ook kerkelijk-financiële en machtspolitieke kwesties voor Maarten Luther aanleiding waren zijn 95 stellingen te formuleren, het ging hem daarin toch vooral om het zielenheil, de juiste relatie met God, om hemel en hel. Die denkbeelden van Luther vonden snel weerklank. Dat kwam niet alleen door de uitvinding van boekdrukkunst, maar vooral ook omdat de vragen waarmee Luther worstelde als ‘Waarvoor zal God mij bestraffen?’, ‘Hoe verleent God mij genade?’, ‘Hoe kan ik de tijd in het vagevuur verkorten?’ destijds bij veel mensen leefden. Het is een worsteling die menigeen tegenwoordig nog maar moeilijk kan voorstellen.

Maar ook die moderne generatie is schatplichtig aan de reformatie: door deze beweging zijn wij op een andere manier gaan denken en voelen. Vanuit een nieuwe invulling van ons geloofsleven hebben ook begrippen als vrijheid en verantwoordelijkheid een nieuwe betekenis gekregen. Het gaat om ontwikkelingen die in alle sectoren van de samenleving hebben doorgewerkt.
Jan Bouterse

Eerdere reformatieblokjes kunt u vinden op de pagina Lutherjaar.