2017 Lutherjaar

Reformatiebrokje 9: liederen van Luther

Luther heeft een groot aantal kerkliederen geschreven en vaak ook de melodie erbij gecomponeerd. Maar hij heeft ook oudere liederen aangepast. Zo is lied 375 (‘God zij gezegend, laat ons dank bewijzen’) uit het nieuwe liedboek van oorsprong het laat-middeleeuws lied ‘Lauda Sion salvatorem’ voor Sacramentsdag (tweede donderdag na Pinksteren), dat Luther heeft omgewerkt tot een avondmaalslied. Luther heeft de relatie met sacramentsdag grondig verbroken, onder andere door drie tussenregels weg te laten: dat wij bij ons laatste einde de heilige sacramenten uit de handen van de gewijde priester krijgen.

Reformatiebrokje 8: Luther en de duivel

Voor Luther was de duivel geen mythische figuur, maar (bijna) tastbare werkelijkheid. Bekend is het verhaal dat hij op de Wartburg een inktpot naar de duivel gooide, omdat die hem in een donkere hoek van zijn studeercel zat af te leiden. Luther zag de duivel als dé tegenspeler van God in de eindstrijd, met de ziel van de christenen als inzet. Volgens hem had de duivel het speciaal gemunt op christenen, en was hij daarom veel gevaarlijker dan men in de middeleeuwen dacht. Toen verwachtte men de duivel juist overal waar Christus niet was.

Gemeentezondag de Bron 22 oktober

Dit jaar onzes Heren 2017 is het jaar dat we `500 jaar reformatie` gedenken. En de reformator Maarten Luther staat daarbij in het middelpunt. In dit kader hebben we de nodige activiteiten georganiseerd. Op zondag 22 oktober hopen we tijdens de gemeentezondag de balans op te maken. Wat heeft het ons gebracht? De viering `s morgens heeft als thema `Met Luther door het kerkelijk jaar`. We zingen dan enkel liederen van Luther. De cantorij is al druk aan het repeteren hiervoor. Na het koffie/thee moment laten we ons bepalen door eigentijdse stellingen in de geest van Luther. Daarna gaan we aan de dis. De leden van de gespreksgroep rondom Luther brengen dan een `Tafelrede` voor het voetlicht. Dat moet genoeg stof geven voor het nagesprek!

Reformatiebrokje 7: Een vaste burcht

‘Een vaste burcht is onze God’ (lied 898) is generaties lang als anti-rooms strijdlied gezongen. Met de versimpelde dreunmelodie werd het wel ‘Onze lieve Heers dragondermars' genoemd.
Maar met de veel levendiger originele melodie (van Luthers eigen hand) is het veel meer een troubadourlied dat vanaf de eerste toon oproept om te luisteren. De tekst is gebaseerd op psalm 46 (‘God is een toevlucht te allen tijde’), maar dan wel met de theologisch gezien relevante vraag of het veroorloofd is in een psalmbewerking Jezus Christus in te voeren - iets wat latere Duitse psalmbewerkers in navolging van Luther veelvuldig hebben gedaan.

Startzaterdag met Hier sta ik

Een optreden van Kees van der Zwaard met de voorstelling 'Hier sta ik' Dansen en vechten met Maarten Luther. Intens, ontroerend, inspirerend, stof om over na te denken.