Deelnemen aan kerkdiensten in de Goede Herderkerk

De ochtenddienst op zondag begint om tien uur. Diensten op andere tijden en exacte informatie over kerkdiensten vindt u op deze site onder het kopje Kerkdiensten in het hoofdmenu.

Bij de ingang van de kerkzaal krijgt u een zondagsbrief met informatie over de viering en activiteiten gedurende de week.
Tijdens de diensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Tijdens speciale diensten wordt er gebruik gemaakt van een schriftelijke liturgie.

Bent u nieuw in onze gemeente, wilt u graag bezoek vanuit de kerk krijgen, wilt u een voorbede tijdens de dienst vragen of heeft u vragen en opmerkingen, dan kunt u de welkomstouderling bij de ingang van de kerkzaal of een andere ambtsdrager aanspreken.

Tijdens de dienst zijn er doorgaans twee collectes. De eerste zondag van de maand is er een extra collecte aan de uitgang. U kunt voor de collectie eventueel gebruik maken van collectebonnen.
Op de 2e zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd voor een kopje koffie, thee of limonade in de gemeentezaal van de Goede Herderkerk

Crèche

Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er oppasdienst.
Enkele vrijwilligers zorgen ervoor dat uw kind niets tekort komt.

Kindernevendienst

Iedere 2e en 4e zondag van de maand tijdens de kerkdienst van 10.00 uur is er kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8 van de basisschool.
Voor de kindernevendienst gebruiken we het blad ‘Kind op Zondag’.

Eerst wordt er een verhaal verteld dat gebaseerd is op een gedeelte uit de Bijbel en naar aanleiding van dat verhaal gaan we knutselen, puzzelen, kleuren of een spelletje doen.
Tijdens de adventstijd, Kerst en tijdens de 40-dagentijd en Pasen werken we aan een project uit het blad ‘Kind op Zondag’ of ‘Bonnefooi’.

Tijdens deze projecten mogen de kinderen ook meehelpen aan de dienst in de kerkzaal.
Ze mogen bijv. een kaars aansteken of een stukje tekst zeggen.

Ook op andere zondagen tijdens het jaar wordt de hulp van de kinderen ingeroepen, bijv. bij de Startzondag aan het begin van het seizoen, de Oogstzondag begin november en Witte Donderdag vlak voor Pasen.

Aan het einde van elke kerkdienst kunnen de kinderen wat komen drinken in het jeugdhonk.

Van harte welkom!

Hartelijke groeten, Medewerk(st)ers Kindernevendienst

Trudy Wesseling
Jeanette Jaspers
Gerlinda Zaalberg
Ariët van Maren