Week van gebed 24 januari 16.30

Vanmiddag is de afsluitende kerkdienst van de week van gebed in de Vrijgemaakt gereformeerde kerk. De viering is vanaf 16.30 uur live te volgen via deze link

Week van Gebed 23 januari 19.15 uur

Vanavond is er om 19.15 een dienst die live wordt uitgezonden vanuit de Bonifaciuskerk in Alphen aan den Rijn.
Heel de schepping
In geloof zien we dat Gods koninkrijk heel dichtbij is, maar klein als een mosterdzaadje en nauwelijks zichtbaar. Het groeit echter wel. Ook in de nood van de wereld werkt de geest van de opgestane. Hij moedigt ons allen aan onvermoeibaar te zoeken naar gerechtigheid en vrede. 

Week van gebed 22 januari

Liefde tonen
We delen Gods liefde door zichtbaar bewogen te zijn met anderen. Jezus luisterde zijn leven lang naar de mensen die Hij ontmoette. Zij lieten Hem niet koud. Hij deinsde niet terug voor hun lijden. 
Ook vandaag wil Hij dat wij meewerken aan zijn onvoorwaarlijke zorg. Iets kleins als een vriendelijke blik, een open oor of onze aanwezigheid is voor iemand soms genoeg om zich gezien te voelen. 
Door te geven ontvangen wij. Wie gastvrij uitdeelt, wordt overvloedig gezegend. 

Vanavond is er om 19.15 een digitaal te volgen gebedsviering vanuit de Adventkerk in Alphen aan den Rijn. 

Week van gebed donderdag 21 jan 19.15

In het kader van de Week van Gebed is er een korte gebedsviering op donderdag 21 januari die wordt  uitgezonden via het you-tubekanaal van studioGoedeBron
Deze begint om 19.15 uur.

Thema: Veranderd door het Woord.
Woorden kunnen impact hebben. Daarom bidden we met elkaar in deze viering en luisteren we naar woorden uit de bijbel. Voorganger ds. Paul van Dijk 

Week van gebed 20 januari 20.00 uur

Samen Bidden
God verlangt naar een relatie met ons, zoals Hij Adam zocht in de hof. Hij vroeg: "Waar ben je?"
In Christus kwam God ons tegemoet. Jezus leefde biddend, intiem verbonden met de Vader. Hij sloot vriendschappen met zijn leerlingen en allen die Hij ontmoette. Soms trok Jezus zich terug om te bidden. 
Je kunt zowel samen bidden als alleen. Bidden is verwondering, klagen, voorbede, dankbaarheid of enkel stilte. Soms wil je graag bidden, maar voel je dat je het niet kunt. Keer je dan naar jezus en vraag: 'leer mij bidden'. 

Vanavond is er om 20.00 uur een digitaal te volgen viering op het you-tube kanaal van de Nieuw Leven evangelische gemeenschap in Alphen aan de Rijn. 

 

Week van gebed 19 januari 19.15


Vanavond is er een digitaal te volgen gebedsviering vanuit de Lichtkring in Alphen aan de Rijn 

Eén lichaam vormen
Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen, zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen christelijke gemeenschappen één lichaam zijn. Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie, en lopen relaties stuk. Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden. 

Week van Gebed maandag 18 januari

Verborgen groeien
Door de omtmoeting met Jezus verlangen wij ernaar dat wij in hem blijven en Hij in ons blijft. Dan rijpt de vrucht. Jezus was mens als wij. 
Hij werd opgevoed in het Joodse geloof, onopvallend in Nazaret. Er leek niets uitzonderlijks te gebeuren, maar de aanwezigheid van de Vader voedde Jezus. Maria overdacht Gods daden in haar leven en dat van haar Zoon. 
Ook wij hebben ons leven lang nodig om te groeien, om de diepte van Gods liefde te peilen. Zonder dat wij doorgronden hoe, laat de Geest Christus in ons hart wonen. 
Volg vanavond digitaal om 19.15 uur de gebedsviering die wordt verzorgd door de Sionskerk

Een dienst die al meer dan 500 uur duurt

We rijden in de vroege ochtend van vrijdag 16 november een nog nagenoeg verlaten Den Haag binnen. De oogjes nog niet geheel in de `dagstand``. Het zal rond 04.30 uur zijn geweest. Onze TomTom leidt ons feilloos naar de protestantse Bethelkapel. Het is weer eens zo`n project waarvan je denkt `Waarom doen we het?`. De voortgaande dienst voor een asielzoekergezin uit Armenië. Een vader, een moeder en drie kinderen. Al jaren in Nederland. Gepokt en gemazeld in onze samenleving. Maar ze zullen worden uitgezet is de uiteindelijke uitspraak.

Over dopamine en tompoucen...

Overvallen door een onverwacht verzoek: of ik zin had om, als vrijwilliger, mee te werken aan het pinksterproject `Nacht zonder dak`. Dat ken ik wel `van horen zeggen` en mijn nieuwsgierigheid is gauw gewekt. Vervolgens niet eerst tot tien geteld en dus zit ik er aan vast. Het plezierige is dat ik daar in negen van de tien situaties geen spijt van krijg. Ook bij deze dakloze nacht niet dus.
Even kort door de bocht: dit evenement wordt jaarlijks ondersteund door de stichting Tear. Zij ondersteunen het jeugdwerk van kerken met projecten die jongeren uitdagen tot bezinning op wereldproblemen. Zeg maar: je verplaatsen in de situatie van jongeren in landen waar armoede aan de orde van de dag is. Dit jaar ligt de link zeer voor de hand: de rampzalige gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Zeker voor jongeren in ontwikkelingslanden. Bedoeling is dat deelnemende jongeren in ons land een nacht in de buitenlucht slapen om daarmee zoveel mogelijk sponsorgeld binnen te halen voor lotgenoten in probleemgebieden. Voor hen heeft het virus immers aanzienlijk meer negatieve gevolgen dan voor jongeren in Nederland.

We zetten deze actie samen op poten met `de Lichtkring`. In totaal zijn er 53 aanmeldingen, waarvan 18 op naam van `Goede Bron`. Vanwege alle sociale beperkingen kan deze nacht niet op een gezamenlijke locatie worden beleefd. We kiezen er voor om het dan maar in de eigen tuinen te gaan doen. Dan levert bij ons een totaal van 6 tuinen op. Zo blijven we qua aantal binnen de officiële richtlijnen.

Bloemschikking startzondag 13 september

bloemschikkingstart2020klHet thema van de vieringen op startzondag is: 'Ontmoeting als levenskunst'. Dat heeft vorm gekregen in de bloemschikking. Als teken van die ontmoeting zien we in elkaar gevlochten wilgentakken naar elkaar toe buigen in een boog, om zo het samen gemeente zijn te verbeelden. Vooral het naar elkaar toe groeien en een nieuw begin maken.
Groene klimoptakken zijn door de boog heen geweven. Zo stralen ze Gods trouw uit! Vandaag is het feest; we zien dat aan de kleur rood om de schikking heen. Ook rode rozen, aan beide zijden, versterken dat feestgevoel nog eens extra. Rozen : symbool van de liefde! Zo gaan we proberen samen nieuwe gedachten en oplossingen bedenken om met elkaar een nieuwe start te maken.

'Groeten uit Hintergarten'

Een prachtige titel boven een artikel in een recente uitgave in een opinie-maandblad. `Waarom zou je naar Bali. Zuid-Afrika of de Azoren gaan, als er om de hoek ook zo veel te beleven valt?`. Het gaat om een pleidooi voor de `stayvacation` - de thuisvakantie. Wil iemand echtuitrusten van vakantie dan lijken drie factoren van belang: je moet allereerst loskomen van je werk c.q. andere bezigheden, je moet kunnen ontspannen en zelf bepalen wat je doet. Een andere onderzoeker zegt: `ontspannen doe je door (hoe dan ook en waar ter wereld ook...) meer autonomie te ervaren`. Het succes van op vakantie gaan is dus niet plaatsgebonden…

Bloemschikking Goede Bron 9 september

Twee cirkelvormige bloemenkransen met diverse kleuren en allerlei verschillende soorten bloemen staan voor in de kerk. Met rood lint worden de bloemenkransen aan elkaar verbonden. Symbool en teken van het samen verder gaan en de verbondenheid. Vandaag is het een bijzondere feestelijke viering! Daarom ook de liturgische kleur rood! Het is feest. Dat mogen we vieren!!!
Dat wij allen inspiratie en verbinding mogen voelen en ervaren op weg naar onze toekomst samen als wijkgemeente GOEDE BRON.

Op de drempel ...

Wanneer we ons in de late donderdagavond opmaken om de drempel over te gaan van het jaar 2021 – dan doen we dat niet met een nieuwe en/of lege rugzak. Er zitten meestal nog wel een paar zware stenen in die de zwaarte van 2020 symboliseren. Herinneringen die je weemoedig maken; verdriet om verlies in welke zin dan ook of spijt misschien omdat je bepaalde dingen beter anders had kunnen doen. Maar boven op dat alles zweeft en gloort er hoop. Her en der kan er iets opkomen van de kriebel van ongeduld. We hopen dat het een jaar zal worden van het `nieuwe anders….`. Een groots vaccinatieproject tegen Covid19 mag licht aan het einde van de tunnel doen gloren. En misschien hebben we ook dingen geleerd in het afgelopen jaar. Dat er veel ook best anders kan. In de maatschappij, de kerk, onze sportclub, familieverbanden etc. Gods Geest heeft ons ook in de afgelopen barre tijden niet als wees achtergelaten. Eenzelfde trouw wordt ons opnieuw beloofd – wat de toekomst ook moge brengen!

Vreemd

Ik voel me ontregeld. Dat merkte ik toen ik vanochtend naar de schoenmaker reed op de Euromarkt. Vorige week had ik een paar schoenen weggebracht voor reparatie. Ze zouden volgende woensdag (18 maart) klaar zijn. Dus ik vol goede moed op mijn fiets naar de schoenmaker. Hing er een a4’tje op deur dat de zaak tot volgende week dinsdag was gesloten wegens de risico’s van het coronavirus. Al terug fietsend naar huis kreeg ik het gevoel van een zondagmiddag. Er waren weinig auto’s op de weg en een paar kinderen speelden buiten van wie één heel rustig met zijn buik op een wat bredere schommel lag. Aan hem leek alles voorbij te gaan. Geen kinderen op school en nauwelijks kinderen op de pas nieuwe speelplek. Het voelt zo vreemd.
Geen kerkdienst, niet een moment om elkaar te ontmoeten en te vragen hoe het gaat. Maar ook geen sport en geen zangrepetitie van mijn koor. Geen gewoon contact meer. En hoe dan voor mensen die geen internet hebben, geen pc, geen laptop?

De zeven werken van barmhartigheid

Vanaf 10 maart t/m Pasen is de schilderijenserie ‘De zeven werken van barmhartigheid’ in de stilteruimte van de Lichtkring te bezichtigen. Het betreft kopieën van de schilderijen die door Ruud Bartlema gemaakt zijn.
De theoloog Ruud Bartlema is een veelzijdig kunstenaar, hij schildert, maakt keramiek, begeleidt kunstreizen en vertelt in zijn lezingen over zijn werk of dat van andere kunstenaars.

Bezieling

Wat bezielt die mensen?! Wat bezielt ons? Wat bezielt mij?? We gaan dat nu eens niet omschrijven maar we reiken hier wat aan waar je misschien iets aan zou kunnen hebben, waardoor je je kan laten inspireren, wat je zou kunnen bezielen.