Omgaan met corona-werkwoorden (1)

Accepteren
We hebben in ons land nu al bijna een jaar te leven met de macht van corona. Het leven werd door beperkingen saaier en stiller. Geen feestjes, een wat schrale Kerst. Veel winkels gesloten. Maar tijden van schraalheid horen bij het leven. Dat vertelt het oerverhaal van het geloof ons al. De uittocht naar het beloofde land is een lange reis door de woestijn. Een waardevol beeld! Bij de woestijn horen droogte en saaie landschappen. Tegenslagen en beperkingen. De woestijn staat ook symbool voor moeilijkheden voor de geloofsgemeenschap,
‘Gods volk onderweg door de tijd’. Maar het is tegelijk een universeel verhaal. Van toepassing voor de persoonlijke ‘weg door het leven’ als mens en gehele natie. Niet denken dat je eraan kunt ontsnappen. Het is wat het is. Vraagt om accepteren en het je aanpassen aan de situatie. 

Omgaan met corona-werkwoorden (2)

Soms zo`n ongelijke strijd…
Midden in het leven (willen) staan en tegelijk op eerlijke wijze tegen je eigen sterven aankijken? Dat staat ook voor gelovige mensen nogal eens op gespannen voet. Maar de uitbraak van deze pandemie confronteert ons wel elke dag met die spanning. Dat elk mens kwetsbaar is (en blijft) kwam ons weer helder voor de geest. De wetenschap maakte zeker grote sprongen voorwaarts, maar de totale regie lijkt haar niet gegeven. De bijbel getuigt daar al van in het boek Genesis. Dat er voor ons allemaal die dag komt van het definitieve loslaten.
De uitbraak in ons land van corona vond een jaar geleden plaats aan het begin van de Veertigdagentijd. Na afloop van de sobere viering in de Bron op Aswoensdag lieten velen zich `betekenen` met een askruisje op het voorhoofd. Vertrouwde woorden klonken bij dit ritueel ` Stof ben je en tot stof zul je terugkeren`. Het betekent dat we in die tussenliggende, aan ons gegeven, tijd zuinig hebben om te gaan met lichaam en geest.

Omgaan met corona-werkwoorden (3)

Je kruis met perspectief dragen…
Het was zo maar een toevallige ontmoeting in de Ridderhof. We raakten in gesprek over ons beider al dan niet welbevinden in deze tijden. De volgende uitspraak werd gebezigd: `Maar een ieder van ons moet in deze tijd zijn of haar kruis dragen toch?`. Hierop heb ik de rest van de dag zitten kauwen. Het is zeker een volop bijbelse gedachte, maar er wordt daarmee een snaar geraakt waar wij het tegenwoordig niet zo gemakkelijk over hebben. Het gaat om woorden van Jezus die Hij tot Zijn vrienden heeft gesproken. `Neem je kruis op en volg Mij`. Het is een oproep die ook ons vandaag tot op het bot kan raken. Je kruis – dat staat voor het persoonlijke leven van een ieder van ons. Met alle lek en gebrek. Het leven met z`n onzekerheden en tegenslagen.

40dagentijd: zondag 28 februari

Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. In deze weken voor Pasen staan we stil bij het leven van Jezus. Jezus wil ons inspireren en ons leren hoe wij barmhartig kunnen zijn. Er zijn voor de ander. Jezus zegt: “ Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.” In de Bijbel is dorst vaak ook dorst naar God, op zoek naar Hem.
In de schikking staan iedere week acht stammetjes, verschillend van hoogte. Zeven glazen ertussen zijn gevuld met water, waarin deze zondag paarse hyacinten staan. Samen vormen zij een open hart! Langs de rand is dat duidelijk te zien door de kleine bloempjes er omheen van de hyacint. Water lijkt zo gewoon. Zelf bestaan we ook voor meer dan de helft uit water. Dat hele gewone is zeer essentieel en belangrijk. Ook Gods Geest is overal, net als water.

40dagentijd: zondag 7 maart

Opnieuw staan we stil bij het leven van Jezus. Hij wil ons weer inspireren en leren hoe wij barmhartig kunnen zijn. Er zijn voor de ander. Jezus zegt: “ Ik was een vreemdeling en jullie namen mij op”
Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid, voor warmte en een thuis. Je deur openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. Je laat iemand niet in de kou staan. In de Bijbel vinden we er volop verhalen over.
De Israëlieten waren in Egypte ooit zelf ook vreemdeling. Misschien besef je dat je als mens ook een voorbijganger bent, een vreemdeling op deze aarde. Er is wel moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. De eerste stap is dan om elkaar te leren kennen, elkaar echt durven zien, er voor die ander te zijn.

40dagentijd: zondag 14 maart

De vierde zondag in de Veertigdagentijd heet zondag Laetare : “Verheug u!“. Op deze zondag zien we de kleur roze bij de schikking. Het licht van Pasen schijnt al wat door het donker heen. In deze weken staan we iedere zondag stil bij het leven van Jezus, denken we aan wat barmhartig zijn betekent. Vandaag is dat de uitspraak van Jezus: “Ik was naakt en jullie kleedden mij.” Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleding hebt, maar ook dat er geen plek is in de gemeenschap. Je bent weerloos in alle opzichten: overdag de hitte van de zon, ’s nachts de kou en ook de schaamte van het naakt zijn. Kleding biedt ons bescherming!

40dagentijd: zondag 21 maart

5e zondag van de 40dagentijd
Deze zondag staan we weer stil bij het leven van Jezus. Vandaag spreekt Jezus zich opnieuw uit hoe we als mens barmhartig kunnen zijn. Hij zegt: “Ik had honger en jullie gaven mij te eten.” Voedsel is de basis van ons bestaan als mens. Het delen van voedsel is dan ook de belangrijkste basis van onze samenleving. In deze voorjaarstijd bidden we om een zegen over onze oogst. Zaden ontkiemen, vruchten groeien, leven ontstaat. We kunnen alleen echt van het wonder genieten als we het ook samen delen met elkaar. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld. We denken nu we op weg zijn naar Pasen ook aan het brood dat Jezus deelde.

40dagentijd: zondag 28 maart

Passiezondag: Ik ben er voor jou.

Onze doden begraven. Dit werk van barmhartigheid is al snel toegevoegd om zo tot zeven werken van barmhartig zijn uit te komen. Het is net zo belangrijk als iemand te eten geven of te kleden.
Respect hebben voor onze overledenen, ze begraven en hun leven gedenken. In Bijbels perspectief is dat een zeer speciale gebeurtenis! We zorgen voor de doden, omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde.
Ieder leven is van bijzondere waarde. Ieder leven mag gezien worden. We noemen iemands naam en geven haar of hem een plek in ons hart!

40dagentijd: ‘Ik ben er voor jou’

In deze Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij laat ons zien wat barmhartig zijn is. Elke zondag van deze weken voor Pasen staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd zoals: de hongerigen en dorstigen eten en drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling en zwerver onderdak bieden, de zieken
verzorgen en de gevangene bezoeken. Zo wil Jezus ons inspireren tot op de dag van vandaag. Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. De hoop die dat geeft proberen wij door te geven aan elkaar.
Het thema van Kerk in Actie voor deze weken is: ‘Ik ben er voor jou’

Bezieling

Wat bezielt die mensen?! Wat bezielt ons? Wat bezielt mij?? We gaan dat nu eens niet omschrijven maar we reiken hier wat aan waar je misschien iets aan zou kunnen hebben, waardoor je je kan laten inspireren, wat je zou kunnen bezielen.