Leren (Vorming en Toerusting)

Bijbelgespreksgroep over het Johannes-evangelie

Dit seizoen gaan we weer enthousiast verder. Er zijn dit jaar (2020) bijeenkomsten op 27 januari, 24 februari, 23 maart en 20 april. We beginnen steeds om 19.45 uur. Dan hebben we voldoende tijd en wordt het toch niet te laat.
Graag tot ziens, ds. Cort van der Linden

Meditatie vanuit de Christelijke Traditie

‘Stilte geeft ademruimte aan de ziel’ (John Main)
Wie wil (leren) mediteren vanuit de christelijke traditie is elke woensdagavond van harte welkom in de bidkapel’ van de Bron. Binnenkomst van 19.00-19.15 uur, er klinkt rustige muziek. Om 19.15 volgt een woord van welkom en leest de begeleider een stukje tekst voor waarna we beginnen met mediteren. We mediteren door het - in stilte - herhalen van een gebedswoord of korte zin (mantra). Door hierop de aandacht te richten wordt het makkelijker om gedachten, beelden en zorgen los te laten. Na deze stille meditatie van 25 minuten volgt nogmaals een kort stukje muziek. Na de afsluiting is er gelegenheid in stilte te vertrekken of na te praten en ervaringen te delen.