Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er bij behoefte creche voor de allerkleinsten. Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden  is er kindernevendienst en jeugdkerk. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Kindernevendienst in de Bron nov/dec

In november en december is er kindernevendienst in de Bron op de zondagen: 3 november, 24 november (laatste zondag van het kerkelijk jaar). Ook op eerste Kertdag (25 december) is er kindernevendienst. Op zondag 1 december is er geen kindernevendienst, er is dan een jeugddienst waarin Martijn de Jong voorgaat. 

GHK: 8 dec 19.00 uur Evensong, thema ´Engel en vrouw´

De Evensong is een liturgische vorm uit de Anglicaanse traditie. Al meer dan 400 jaar wordt zij dagelijks uitgevoerd in Engelse kathedralen en college choirs, altijd tegen het einde van de middag. De liturgie wordt bijna geheel gezongen en bestaat uit een reeks van korte lezingen, afgewisseld met liederen en gebeden.
Aan deze Evensong werken mee: ds. Gert Landman, orgel: Sybren Brons, lector: Inge van der Blom, cantorij Goede Herderkerk o.l.v. Peter Siereveld. Er is een collecte bij de uitgang.
Na de Evensong is er gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.

Kerkdienst 24 november 10.00 uur GHK

Het is de laatste zondag van dit kerkelijk jaar. Dit is een speciale dienst waarin de namen worden genoemd van de gemeenteleden die ons dit jaar zijn ontvallen. We noemen hun namen en steken een kaars voor hen aan. Voorganger ds. Paul van Dijk 

Kerkdienst de Bron 24 november 9.30

Zondag 24 november a.s. noemen we de laatste zondag van het kerkelijk jaar of Eeuwigheidszondag. Aan het licht van de Paaskaars ontsteken we een kaars voor hen die in dit afgelopen jaar, wereldwijd, naamloos zijn gestorven. We ontsteken een kaars voor hen die ons in voorgaande jaren zijn ontvallen. En we ontsteken een kaars voor hen die ons dit jaar zijn ontvallen. We staan stil bij het bijbelgedeelte Marcus 12 vers 18-27 en Openbaring 21 vers 1-7. In Marcus 12 is zo prachtig beschreven over de God van Abram, de God van Isaac en de God van Jacob. God is er voor ons allemaal en we mogen dan ook geloven en vertrouwen dat ook onze overledenen geschreven staan in de palm van Gods hand.
 De cantorij verleent haar medewerking o.l.v. Riet de Vlieger. Onze organist is Sybren Brons en pianist Aart van der Kuijl. Er is deze zondag ook kindernevendienst. Ik verheug mij er op u te mogen ontmoeten. Voorganger Annie Vermeij 

[Kerkdiensten] Voorbedenboek

Tijdens iedere kerkdienst worden er voorbeden gedaan. Meestal worden deze door de voorganger zelf geformuleerd maar het is heel mooi als ook gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of persoon voordragen voor de voorbeden of dat er vanuit de gemeente een dankgebed wordt gevraagd. Daarom hebben wij in de beide kerkgebouwen een voorbedenboek.