Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er bij behoefte creche voor de allerkleinsten. Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere gelegenheden  is er kindernevendienst en jeugdkerk. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Jeugddienst Goede Herderkerk 19 mei 10.00 uur

Op zondag 19 mei 2019 is er in de Goede Herderkerk weer een jeugddienst: een dienst die wordt georganiseerd voor en met de jeugd en jongeren van wijkgemeente Goede Bron, maar tegelijkertijd toegankelijk voor jong en oud. In deze jeugddienst nemen we de input van de jeugdkerk van 5 mei mee, waarin de jongeren hebben nagedacht over het thema ‘Waar is de liefde?’. Dat thema nemen we mee in de dienst en we laten ons aan de hand van woorden van Jezus inspireren en stilzetten.

Kindernevendienst in de Bron

Voor de komende periode is er op de volgende dagen kindernevendienst:
- Aankomende zondag (7 april)
- Op 14 april is het Palmzondag en gaan we met elkaar Palmpasen stokken maken.
- Met Pasen, 21 april, is er ook kindernevendienst
- Daarna weer standaard op de eerste zondag van de maand, dus 5 mei a.s.
- Op 2 juni is er een oecumenische viering, want dan is het Pinksternoveen. We starten om 10.00 uur.
Namens de leiding van de kindernevendienst,
met vriendelijke groet,
Marise Ladage

Kerkdienst de Bron 19 mei 9.30 uur

19 mei is de 5de zondag van Pasen. Deze zondag heeft zondag Cantate (Zing), naar psalm 98. Met dit lied zullen we de dienst beginnen. Op het rooster staat een gedeelte uit Johannes 13 (31-35). Het zijn de inleidende woorden op de afscheidsrede die Jezus houdt, nadat Hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. Bijzondere woorden over de grootheid van God en de liefde. Ze geven genoeg stof tot nadenken en samen met de woorden uit Deuteronomium (6: 1-9) voldoende gelegenheid om te zingen. Voorganger ds. Herma Kamphuis

Kerkdienst Driehoorne: 19 mei 19.00 uur

Er is vanavond een kerkdienst in Driehoorne. Voorganger is Mevr .H. Gosliga-Veldhuyzen

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.