Kerkdiensten

Zie voor de gevolgen van de coronamaatregelen op het houden van kerkdiensten de actuele informatie elders op de website.  

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

Diensten in Driehoorne

Voorzichtig willen we in september weer starten met de avonddiensten in Driehoorne.
Dit zullen vieringen zijn met gebeden, een lezing en een overdenking door een voorganger . De organist zal enkele liederen spelen. Meezingen is zoals bekend niet toegestaan.
De diensten zullen ongeveer een half uur duren. Daarna is er de gelegenheid om in de grote zaal koffie te drinken. In de zaal krijgen de bezoekers een plaats toegewezen. Jassen moeten worden meegenomen de zaal in.
Aanmelding: Voor elke avonddienst is aanmelding noodzakelijk!

Kerkdienst GHK 27 sept 10.00 uur

Voorganger ds. Piet Wilschut
Op het Bijbelleesrooster staat al een aantal zondagen een lezing uit het boek Ezechiël. Voor mij was dat een reden om de inhoud van de tekst van deze zondag: hoofdstuk 18:1-4 en 25-32 als uitgangspunt te nemen.
Thema is: In Babel. Dat is niet voor niets. In Babel zijn- Babylonische ballingschap- staat voor de grootste ramp voor Israël die in het OT wordt vermeld. Letterlijk alles viel weg. In twee golven, eerst de elite en later heel het volk, werd Israël tot vreemdeling in een vreemd land. Wat een vernieling, verwoesting ,verbijstering. Ieders leven werd door elkaar geschud. En het leek erop dat er nooit meer licht zou komen.. Ook alle vertrouwde geloof werd aangevallen, vernietigd of van heel veel vragen voorzien.
Het verhaal van de ballingschap heeft veel raakvlakken met vandaag. Tegelijk laat het verhaal van de ballingschap zien dat er ook ruimte voor nieuwe hoop en vernieuwd geloof kan komen. Zo werd in de ballingschap veel geloofsmateriaal verzameld wat later Bijbelboeken zouden worden. En vragen naar wie God is in een tijd van een ramp levert verassend nieuws. Groot nieuws is dat waarbij de lezing uit Filippenzen 2:1-11 niet mag ontbreken. Veel zegen, allen. ds. Piet Wilschut.
Denk er aan u aan te melden.

 

Kerkdienst de Bron 27 sept 9.30 uur

Jeugddienst met afscheid van Martijn de Jong
Het thema van de jeugddienst is : ”Onderweg”. Voorganger is onze oud-kerkelijk werker Martijn de Jong. Hij is 3,5 jaar binnen de gemeente actief geweest in het jongerenwerk.
Na de dienst zal afscheid van Martijn worden genomen. Dit afscheid was gepland in maart, maar kon vanwege de Coronacrisis niet doorgaan. Nu kan dat gelukkig alsnog gebeuren.
Muzikale medewerking: de Troubadours 
Denk aan het aanmelden. 

Koffiedrinken na de kerkdiensten

Inmiddels is in beide gebouwen “proefgedraaid” met het, op verantwoorde manier, drinken van koffie en thee na de dienst:
In de Goede Herderkerk verlaten de kerkgangers via de zijkanten de kerkzaal en komen degenen die koffie of thee willen drinken via de hoofdingang weer naar binnen, ontvangen koffie of thee en kunnen in de kerkzaal plaatsnemen.
In de Bron kunnen de kerkgangers de zaal verlaten en, bij goed weer, naar het daktaras gaan waar koffie en thee wordt geschonken. Bij minder goed weer lopen de kerkgangers naar de zaal achter de schuifwand, ontvangen ze daar koffie en thee en kunnen ze plaatsnemen in de kerkzaal.
We zijn blij dat die mogelijkheid er weer is. Uiteraard blijven we voorzichtig en houden afstand, ook na de dienst!
Met een hartelijke groet, Dirk Tack en Wim Debets

Aanmeldsysteem kerkdiensten

Voor het bijwonen van de kerkdienst in de Bron (aanvang 9.30 uur) en in de Goede Herderkerk (aanvang 10.00 uur) moet u zich opgeven uiterlijk de voorafgaande vrijdag voor 20.00 uur! U vermeldt uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u wilt komen.
Aanmelden kan door een email te sturen of telefonisch:
Voor gebouw de Bron:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Telefoon: 0172-755350: bellen vrijdag tussen 15.00 en 20.00 uur.
Voor gebouw de Goede Herderkerk:
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.,
Telefoon: 06-83590330: bellen vrijdag tussen 15.00 en 20.00 uur.
Zonder tegenbericht is de reservering akkoord en bent u zondag welkom.

Coronamaatregelen rond kerkdiensten

Gang van zaken zondagmorgen rond de kerkdienst:
a. Bij de ingang zal worden gevraagd of u/je in goede gezondheid verkeert en niet verkouden bent.
b. U dient uw jas mee te nemen de kerkzaal in.
c. In de kerkzaal wordt u een zitplaats aangewezen door een ouderling of koster
d. De collectes worden bij de uitgang gehouden. Mandjes staan langs de aangegeven looprichting
e. Na afloop kunnen we helaas nog geen koffie drinken met elkaar.
f. Ook bij het verlaten van het gebouw moet u anderhalve meter afstand houden
Voor gebouw de Bron geldt specifiek dat u wel kunt parkeren in de parkeerplaats, maar dat alleen de hoofdingang toegang biedt tot de kerkzaal.

Collecte-bijdragen via bankoverschrijving

Vanaf 5 juli worden de kerkdiensten in onze kerkgebouwen hervat, maar met een beperkt aantal bezoekers. Voor de collectes kunt u (blijven) bijdragen via CVK PROT GEM Alphen aan den RIJN O/R: IBAN: NL 60 INGB 0000 127 174 o.v.v. collectes ...datum aangeven. 

[Kerkdiensten] Voorbedenboek

Tijdens iedere kerkdienst worden er voorbeden gedaan. Meestal worden deze door de voorganger zelf geformuleerd maar het is heel mooi als ook gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of persoon voordragen voor de voorbeden of dat er vanuit de gemeente een dankgebed wordt gevraagd. Daarom hebben wij in de beide kerkgebouwen een voorbedenboek.