Pinkstercollecte - Help een stille coronaramp voorkomen

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Door uw bijdrage aan de collecte op Pinksterzondag helpt u mee om deze stille coronaramp te voorkomen.
Van harte aanbevolen!
Werkgroep - ZWO

Nacht zonder dak

Wij, de jongeren van de Goede Bron gaan in de nacht van 30 op 31 mei buiten slapen tijdens de Nationale Nacht Zonder Dak. We laten ons sponsoren om geld in te zamelen voor het Corona Noodhulpfonds van Tear. Voor mensen in arme gebieden is honger een groot gevaar. Doordat ze binnen moeten blijven, kunnen ze geen geld verdienen. Tear schiet hen te hulp en wij helpen hen daarbij. Helpt u ons helpen?
U kunt uw gift overmaken op het rekening nummer van de ZWO, Rabobank NL 28 RABO 0391 6880 73 t.n.v.ZWO prot. Gem. Alphen aan den Rijn tbv Nacht Zonder Dak Wij houden u op de hoogte van onze activiteiten!
Lotte, Linde, Ruben, Daniel, Koen, Marije, Lisanne, Niels, Corne, Matthijs, Vlinder, Stan, Remco

Nieuws van de voedselbank

De normale uitgifte kan nog niet plaatsvinden aan de mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, vanwege de Corona maatregelen. Momenteel worden er tassen met levensmiddelen bezorgd bij hen, met bonnen die men kan inwisselen bij de supermarkten.
U kunt helpen door houdbare levensmiddelen te brengen bij de auto van de Voedselbank, die elke zaterdag geparkeerd staat op de parkeerplaats van de Herenhof tussen 10 uur en 15.00 uur. Aan de kant van de Eisenhowerlaan.

Herderlijk schrijven... 2020-4

Lieve mensen,
Twee maanden geleden werden we geconfronteerd met het coronavirus. Afgelopen woensdag werd door premier Rutte verteld dat we in een nieuwe fase waren beland. “Dit is het einde van het begin”. De teugels worden wat gevierd, maar niet te veel. Maar nog steeds, houd 1 ½ meter afstand, was vaak je handen, schud geen handen. Op de site www.rijksoverheid.nl staat vanaf woensdagavond 6 mei een lijst met aanpassingen van de maatregelen.

Drie gemeenteleden koninklijk onderscheiden

Donderdag 23 april kregen onze gemeenteleden Vicky van Dok, Adrie Verkerk en Gerard Nieuwenhuijzen een persoonlijk telefoontje van burgemeester Spies waarin hen verteld werd dat “het Zijne Koninklijke Hoogheid heeft behaagd om hen een koninklijke onderscheiding uit te reiken”. Het werk dat zij hebben gedaan en nog steeds doen voor onze kerkelijke gemeente heeft daarbij een grote rol gespeeld. 

 


 

 

 

 Alle drie hebben zij vanuit onze gemeente een bos bloemen ontvangen met onze hartelijke felicitaties. Vicky, Adrie en Gerard: Proficiat met deze eervolle en welverdiende onderscheidingen. 

 

Lezing over Noord-Macedonië via Kerkomroep

Jan Pons verzorgt op donderdagmiddag 7 mei a.s. om 15.00 uur een diapresentatie over Noord- Macedonië via www.kerkomroep.nl . In een tijd waarin de onderlinge contacten schaars zijn, deelt Pons graag met zo veel mogelijk mensen zijn ervaringen die hij opdeed bij een bezoek aan het Oost-Europese land. “We maken een rondreis door een gebied met veel natuur en cultuur”, zegt de Alphenaar. “Macedonië grenst aan Albanië, Griekenland en andere landen, maar is bij velen nog niet echt bekend. Hoofdstad Skopje en het Meer van Ohrid zegt sommigen wellicht meer.” 
De uitzending wordt verzorgd vanuit de studio van kerkelijke gemeenschap de Lichtkring, waar Panc Eikelenboom de techniek voor zijn rekening neemt. Ga naar www.kerkomroep.nl klik op ‘Vind uw kerk’, selecteer Alphen aan den Rijn / de Lichtkring en klik op ‘kijken’. De uitzending begint om 15.00 uur.

Herderlijk schrijven... 2020-3

We zijn alweer in de zesde week van deze coronacrisis. Het virus zet wereld op z´n kop en wij bevinden ons nog steeds in de periode van de ´intelligente lockdown´. Elke week op dinsdagavond worden bijgepraat met de meest actuele cijfers van dat moment. En elke dag horen en zien we weer diverse cijfers waaruit wetenschappers van het RIVM kunnen opmaken of het virus intussen al op z´n retour is. Wat dat betreft rekenen we ons soms wat te rijk. We hoopten dat de maatregelen wat konden worden teruggedraaid. Er werden enkele teugels een beetje gevierd, maar er was ook teleurstelling omdat men op meer had gehoopt. Er wordt een beroep gedaan op ons om het vol te houden. En juist dat volhouden maakt het erg moeilijk. Mensen in verpleeghuizen die nog steeds geen bezoek mogen ontvangen omdat het te risicovol is voor de bewoners. Daar en ook op diverse andere plekken spelen zich mede hierdoor schrijnende taferelen af.

Hunedoara: Corona en ander nieuws

Ook in Roemenië heeft de overheid vergaande maatregelen getroffen ter bestrijding van het corona-virus. Zo mogen senioren van 65 jaar en ouder alleen tussen 11 en 13 uur naar buiten voor het doen van boodschappen. Politie en militairen controleren. Alle kerkdiensten zijn sinds 22 maart verboden. De Reformatuskerk in Hunedoara is er in geslaagd om online te gaan. Gemeenteleden die over internet beschikken, kunnen nu elke zondag ds. Janos Zsargo samen met de organist in de verder lege kerk zien en beluisteren.
Alle scholen zijn gesloten, zo ook de scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara en Lupeni. Directeur Ormi en zijn vrouw Ilona zitten thuis en missen de kinderen heel erg.

Herderlijk schrijven... 2020-2 Stille Week

Lieve mensen,
We zijn inmiddels beland in ‘week 4’ van een tijd die de volgende naamgeving heeft ontvangen ‘de periode van intelligente lockdown`. Ons werd op het hart gedrukt om ons sociaal en fysiek te beperken en wat dat precies inhoudt, en hoe dat voelt, weten we onderhand allemaal. Al blijkt uit de ‘contacten op afstand’, die we in de afgelopen weken hebben gehad, dat het er nogal van afhangt hoe je in het dagelijks leven stond en tot welke leeftijdscategorie je je mag rekenen. Als je al jaren een eenpersoonshuishouden vormt of dat je bijvoorbeeld behoort tot de groep van gezinnen met nog schoolgaande kinderen over de vloer… Dat zal je gevoelens zo rondom deze vrijwillige quarantaine bepalen. 

Herderlijk schrijven... 2020-1

Waarde gemeenteleden,

Van vele kanten wordt ons verteld dat het nu ‘rare tijden’ zijn waarin wij wereldwijd leven. Het coronavirus grijpt steeds verder om zich heen en er zal op korte termijn nog geen vaccin beschikbaar zijn. Het houdt in dat wij allen, voor zolang het duurt, onszelf allerlei beperkingen moeten opleggen. Dat maakt het (samen)leven er niet gemakkelijker op. Veel groepen in onze samenleving slijten hun dagen zonder of met slechts weinig familieleden of vrienden over de vloer. Onze kerkgebouwen zijn gesloten tot en met 31 mei. Mensen worden opgeroepen om, zo mogelijk, hun dagelijks werk vanuit huis te doen. Het culturele leven staat op 0 en dit zou nog maar het begin zijn van een lange opsomming.
Deze ontwikkeling bepaalt ook voor ons voor een belangrijk deel de manier waarop wij als voorgangers ons werk in deze barre tijden mogen doen.

Hulpwebsite: nietalleen.nl

Wij leven mee met alle mensen die getroffen worden door het coronavirus en hulp nodig hebben. De diaconie heeft zich daarom aangemeld voor de website www.nietalleen.nl , een initiatief van PKN-Kerk in Actie om contacten te leggen tussen hulpvraag en -aanbod. Als u zelf hulp nodig heeft kunt u uw hulpvraag kwijt op deze website of bellen naar 0800-1322

 

De Coronacrisis - Een oproep tot omdenken

Brief van de kerkenraad Goede Bron ivm coronacrisis 

Deze brief kunt u downloaden en printen en doorgeven aan mensen, die niet/ nauwelijks gebruik maken van het internet. Daarmee stelt u meer gemeenteleden op de hoogte.

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben een geweldige impact op ons sociale leven en dus ook voor onze geloofsgemeenschap. Iedereen zal zich moeten aanpassen om te voorkomen dat het virus nog meer onheil kan aanrichten. Dat vraagt veel van ons allen en het vraagt ons ook om in onze wijkgemeente een aantal zaken in verantwoorde banen te leiden. Dit alles staat soms op gespannen voet met opdrachten waarover in onze missie wordt gesproken en dat maakt de volgende vraag steeds indringender: hoe kunnen wij daar inhoud aan blijven geven als het sociale leven stil komt te liggen?

In de toespraak van onze minister-president, afgelopen maandagavond, werd duidelijk dat er dan wel een eerste termijn van ‘sociale onthouding’ geldt tot en met maandag 6 april, maar dat daarmee het genoemde virus zeker nog niet verdwenen zal zijn.

Wij hebben allereerst gekeken naar de zondagen 22 en 29 maart en Palmzondag 5 april. Op deze zondagen zal er een uitzending zijn waarin, bij toerbeurt, een van onze predikanten onder meer gebeden en een overdenking zal uitspreken en er liederen uit het liedboek en/of andere bundels te beluisteren zijn. Deze uitzendingen zijn te volgen via www.youtube.com. Vervolgens gaat u naar het zoekkader en typt in ‘kerkradio de bron’ en dan ziet u op slag het bekende ‘kerkzaalraam'. De uitzendingen zijn op deze zondagen telkens te zien vanaf 10.00 uur. Vanaf dat moment kunt u deze uitzendingen ook volgen via YouTube op een tijd die u misschien beter schikt.

Zowel de Bron als de Goede Herderkerk zijn op genoemde zondagen open voor een ieder die graag contact wil hebben met een pastor of een van de andere aanwezige kerkenraadsleden. Ook kunt u, wanneer u daar behoefte aan hebt, een kaarsje ontsteken in de bidkapel of (boven)kerkzaal. Beide gebouwen zijn dan geopend van 10.30 – 12.00 uur.