Digitale lezing: Van Patmos naar Istanbul

Deze lezing van Jan Pons is op donderdag 4 februari om 15.00 uur digitaal te volgen via het kerkomroepkanaal van de Lichtkring te Alphen aan den Rijn. De lezing is ook op een later tijdstip nog te bekijken. 

Van Patmos naar Istanbul
: Een heel oude route waarvan het script in de Bijbel staat. Eigenlijk zijn de apostelen Johannes en Paulus daarbij onze reisgidsen. Tussendoor zien we ook andere bestemmingen. Vanaf het eiland Patmos varen we naar de zuidwestkust van Turkije en reizen in noordelijke richting. We bezoeken de plekken van de zeven gemeenten (boek openbarring, waaronder Efeze) en zien onderweg iets van Troje. Vervolgens reizen we naar Istanbul (dat in vroeger tijden Byzantium en daarna Constatinopel heette (naar Constantijn de Grote). Wij eindigen in een klein stadje dat vroeger Nicea heette. We hopen uw belangstelling te hebben gewekt.

Wijkgemeente Goede Bron zoekt kerkelijk werker voor jongeren en gezinnen

Voor de wijkgemeente Goede Bron van de Protestantse gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld te Alphen aan den Rijn zoeken wij een ondernemende en enthousiaste

Kerkelijk werker voor jongeren en gezinnen
(12 uur per week voor in principe 3 jaar)

Deze aanstelling bestaat uit 8 uur voor activiteiten binnen de wijkgemeente Goede Bron en 4 uur voor jongerenwerk, samen met andere kerken.

De advertentietekst met nadere informatie kunt u hier downloaden

Gewijzigd emailadres zondagsbrief

Het emailadres van de zondagsbrief is voorlopig gewijzigd in: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Berichten kunnen steeds worden aangeleverd tot woensdagmiddag 17.00 uur. 

Actie kerkbalans 2021: 16 januari - 30 januari

Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd voor onze jaarlijkse actie Kerkbalans en ZWO- balans. Wij willen alle gemeenteleden die zich als loper hebben aangemeld bij deze nogmaals bedanken. Omdat corona ervoor zorgt dat alles anders gaat dan in andere jaren is hierna vermeld welke maatregelen zijn getroffen om de actie coronaproof te laten plaatsvinden:
- Er is geen aparte ‘vulavond’ voor de tassen voor de lopers georganiseerd. Dit wordt nu gedaan door onze medewerker van het kerkelijk bureau en een lid van het CvK. 
- Voor de lopers is er een aparte instructie in de tas opgenomen waarin is vermeld dat de brieven door de brievenbus kunnen worden gedaan samen met een kaartje waar het gemeentelid de ingevulde toezeggingen in de brievenbus kan doen. Afhankelijk van de keuze van de loper kan na het door de brievenbus doen van de brieven worden aangebeld voor persoonlijk contact.
- Als gemeentelid wordt u gevraagd om, indien dit mogelijk is, uw antwoordenveloppen met toezeggingsformulieren terug te bezorgen bij de loper. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk persoonlijke contacten vermijden.
- In de week van 25 januari t/m 28 januari kan de tas met antwoordenveloppen worden ingeleverd bij het kerkelijk bureau tijdens kantooruren en op donderdag 28 januari in de avond in de Bron.

Mediteren in oecumenische meditatiegroep

We mediteren op woensdagavond om 19.00 uur in de Bidkapel in kerkelijk centrum ‘De Bron’, Troubadourweg 2, Alphen aan den Rijn (onder voorbehoud van geldende coronamaatregelen). 

Samen stil zijn, gedachten, piekeren, onrust achter je laten. Je toevertrouwen aan de Eeuwige. Wilt u kennis maken met deze gebedsvorm? Dan bent u van harte welkom. In verband met een corona veilige indeling graag vooraf aanmelden.
Voor aanmelding en info kunt u mailen of bellen naar Klazien Hamelink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 0172 – 437 342

 

Hulpwebsite: nietalleen.nl

Wij leven mee met alle mensen die getroffen worden door het coronavirus en hulp nodig hebben. De diaconie heeft zich daarom aangemeld voor de website www.nietalleen.nl , een initiatief van PKN-Kerk in Actie om contacten te leggen tussen hulpvraag en -aanbod. Als u zelf hulp nodig heeft kunt u uw hulpvraag kwijt op deze website of bellen naar 0800-1322