Deelnemen aan kerkdiensten in de Bron

De reguliere ochtenddienst op zondag begint meestal om half tien. Op de 2e zondag van de maand vieren we het Heilig Avondmaal. Soms is er een tweede dienst om elf uur of om zeven uur 's avonds. Tijdens de zomervakantie zijn de tijden afwijkend. Exacte informatie vindt u op deze site onder het kopje Kerkdiensten in het hoofdmenu.

Bij de ingang van de kerkzaal krijgt u een zondagsbrief met informatie over de viering en activiteiten gedurende de week. Op de tafel ligt een ringband waarin u om een voorbede tijdens de dienst kunt vragen. Ook kunt u uw naam en adres erin opschrijven als u nieuw bent in onze gemeente en/of als u graag bezoek vanuit de kerk wil krijgen. U kunt natuurlijk ook de ouderling bij de ingang van de kerkzaal of een andere ambtsdrager aanspreken.

In de meeste diensten wordt gebruik gemaakt van de beamer. Tijdens de dienst zijn er doorgaans twee collectes. De eerste zondag van de maand is er een extra collecte aan de uitgang. U kunt voor de collectie eventueel gebruik maken van collectebonnen.  

Na de dienst bent u voor het nuttigen van koffie, thee of limonade van harte welkom in de ontmoetingsruimte van De Bron (er staat een mandje voor een vrijwillige bijdrage in de kosten). 

Viering Heilig Avondmaal

Gewoonlijk wordt op de tweede zondag van de maand in de Bron het Heilig Avondmaal gevierd. Dat is ook het geval op Witte Donderdag en tijdens de Paaswake. Dan vervalt de maandelijkse viering.

Kinderen kunnen ook deelnemen aan het Heilig Avondmaal. Met het oog daarop wordt in plaats van wijn druivensap gebruikt. Zinvol is dat natuurlijk alleen als het kind aanvoelt en zo mogelijk ook beseft wat er in het Avondmaal wordt gevierd. Daarom wordt in principe elk jaar een kindercatechese aangeboden, die geheel gericht is op de deelname aan het Avondmaal en in de eerste plaats bedoeld is voor ze­ven- en achtjarigen. De vraag wanneer een kind mee kan naar het Avondmaal, kan echter nooit eensluidend worden beantwoord. Dit is voor elk kind verschillend. De ouders nemen de verantwoordelijkheid.

Kindernevendienst

Elke zondag is er tijdens de dienst van 9.30 uur nevendienst voor de leerlingen van de basisschool (groep 1 t/m 8). De kinderen verlaten de dienst voor de preek en komen na de preek terug.
Tijdens de advent en de 40-dagentijd zijn er speciale projecten.

Crèche

Voor de allerkleinsten tot 4 jaar is er oppasdienst in zaal 1 (ontmoetingsruimte, achter de bar). Vrijwilligers zorgen ervoor dat uw kind niets tekort komt. Box(en) en speelgoed zijn aanwezig. Geadviseerd wordt geen eigen speelgoed of knuffels mee te nemen.
Tijdens de collecte kunt u (als u dat wilt) uw kind ophalen, zodat het in de viering aanwezig is op het moment dat de dienst wordt beëindigd met het uitspreken van de zegen.

Route om en in de Bron

De Bron is voor nieuwkomers een nogal ingewikkeld gebouw, omdat er twee kerkzalen zijn. Onze vieringen vinden per jaar om en om plaats in de boven- of de benedenzaal. Verder zijn er veel grotere en kleinere zalen voor kerkelijke en andere activiteiten.

Komt u lopend of met de fiets dan kunt u het beste de ingang bij de bibliotheek nemen. Deze bevindt zich aan de Troubadourweg, tegenover Apotheek Ridderveld. Na binnenkomst gaat u rechtsaf. Voor de bovenzaal gaat u hier de trap op; u kunt ook de lift nemen (rechts even voorbij de trap). Voor de benedenzaal loopt u rechtdoor en aan het eind rechtsaf. 

Wanneer u met de auto komt, loopt u vanuit de parkeergarage naar de kant van Albert Heijn (meteen rechts nadat u de garage bent binnengereden, de ingang van De Bron staat aangegeven met een pijl op een lichtbak). Als u het gebouw binnenkomt, vindt u direct aan uw linkerhand een garderobe. Als u langs de garderobe loopt, komt u bij de benedenzaal. Voor de bovenzaal loopt u rechtdoor en gaat vervolgens linksaf de trap op. U kunt daar ook de lift nemen.