Wijkgemeente Goede Bron

De protestantse wijkgemeente Goede Bron in Alphen aan den Rijn is op 1 september 2018 ontstaan door de samenvoeging van de wijkgemeenten de Bron en Goede Herderkerk. De wijkgemeente maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn-Oudshoorn/Ridderveld en de Protestantse Kerk Nederland (pkn). 

Missie
De wijkgemeente Goede Bron is een protestantse geloofsgemeenschap in Alphen aan den Rijn Oudshoorn/Ridderveld. Wij, de leden, komen samen in de Bron, Goede Herderkerk en Driehoorne, om kerk te zijn, dat wil zeggen ons geloof te beleven, vorm te geven en te laten groeien. Dat doen we door elkaar te ontmoeten, samen te vieren, te bidden, te zingen, te lezen en te leren. We laten ons daarbij inspireren door een goede en liefdevolle God, door zijn Zoon Jezus, die zijn leven gaf en ons voorbeeld is, en door de Geest, die verbindt, steunt en ons kracht geeft.
In ons handelen willen we getuigen van ons geloof. Zo maken we zichtbaar wat de waarde van onze wijkgemeente Goede Bron, kan zijn in Oudshoorn/Ridderveld, maar ook breder in Alphen aan den Rijn en daarbuiten.
Puttend uit de Bron willen we omzien naar de mensen om ons heen, gelovig of niet. We willen zorgzaam zijn voor anderen, praktische hulp geven en aandacht schenken waar dat nodig is. Op deze wijze willen we de boodschap van onze God verspreiden.

Team van Pastores
ds. M.J.T. (Meindert) Burema
ds. C.P. (Paul) van Dijk
ds. H. (Herma) Kamphuis
Contactgegevens van de pastores zijn te vinden onder Contact op deze website. 

Kerkenraad
De wijkkerkenraad is het beleidsorgaan van onze kerkelijke gemeente.
Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad opereren een aantal werkgroepen gericht op specifieke taken. Zie voor meer informatie het uitklapscherm. 

Privacybeleid
Het privacybeleid van onze gemeente valt onder verantwoordelijkheid van de kerkrentmeesters. Onze privacyverklaring kunt u hier inzien/downloaden

Kerkenraad Goede Bron

De kerkenraad van de wijkgemeente Goede Bron is onderverdeeld in een grote en een kleine kerkenraad:

• De grote kerkenraad: alle ambtsdragers, dat is inclusief de predikanten en jongerenwerker (vacature). Deze grote kerkenraad komt minimaal vijf keer per jaar bij elkaar. 
• De kleine kerkenraad: een klein aantal ambtsdragers, met name uit de verschillende werkgroepen. Deze komt ook vijf keer bij elkaar. De kleine en grote kerkenraad vergaderen beurtelings. 
• Het moderamen: beide voorzitters, een scriba, een voorganger en een ouderling of diaken. Het moderamen bereidt de vergaderingen voor en komt maandelijks bij elkaar (met uitzondering van de zomermaanden).