Bloemschikking 2e zondag 40dgtijd

Vandaag zien we opnieuw de 8 flessen staan met riet en gras omwikkeld. Ze zijn geplaatst in de vorm van het
Griekse kruis. Dit kruis heeft 4 gelijke armen die elkaar in het midden doorkruisen. De Griekse letter “ chi” , de 22e letter in het oud-Griekse alfabet, heeft eveneens die vorm. Het is de eerste letter van het woord Christus, één van de namen van Jezus.