40dagentijd: zondag 28 februari

Vandaag is het de tweede zondag van de Veertigdagentijd. In deze weken voor Pasen staan we stil bij het leven van Jezus. Jezus wil ons inspireren en ons leren hoe wij barmhartig kunnen zijn. Er zijn voor de ander. Jezus zegt: “ Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.” In de Bijbel is dorst vaak ook dorst naar God, op zoek naar Hem.
In de schikking staan iedere week acht stammetjes, verschillend van hoogte. Zeven glazen ertussen zijn gevuld met water, waarin deze zondag paarse hyacinten staan. Samen vormen zij een open hart! Langs de rand is dat duidelijk te zien door de kleine bloempjes er omheen van de hyacint. Water lijkt zo gewoon. Zelf bestaan we ook voor meer dan de helft uit water. Dat hele gewone is zeer essentieel en belangrijk. Ook Gods Geest is overal, net als water.

40dagentijd: ‘Ik ben er voor jou’

In deze Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij laat ons zien wat barmhartig zijn is. Elke zondag van deze weken voor Pasen staat er een ander werk van barmhartigheid centraal.
In de Bijbel worden zeven werken van barmhartigheid genoemd zoals: de hongerigen en dorstigen eten en drinken geven, de naakten kleden, de vreemdeling en zwerver onderdak bieden, de zieken
verzorgen en de gevangene bezoeken. Zo wil Jezus ons inspireren tot op de dag van vandaag. Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood. De hoop die dat geeft proberen wij door te geven aan elkaar.
Het thema van Kerk in Actie voor deze weken is: ‘Ik ben er voor jou’