[ZWO] Activiteiten 40-dagentijd

Sobere maaltijd
Het is een goede traditie geworden dat de werkgroep ZWO van de protestantse gemeente en de werkgroep MOV van de parochie bij het begin van de 40-dagentijd een sobere maaltijd organiseren. Bereid door eigen koks wordt een eenvoudig, maar smakelijk, gerecht geserveerd.Ook is er tijdens dit samenzijn gelegenheid voor bezinning en ontmoeting en wordt er aandacht besteed aan enkele projecten die binnen de campagne van Kerk in Actie aan de orde komen. 

Campagne Kerk in Actie

Op de eerste zondag van de 40-dagentijd geven we algemene informatie over de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie en worden ook de bekende spaardoosjes uitgedeeld.
Op de overige zondagen in de 40-dagentijd staan wij stil bij de geselecteerde projecten met betrekking tot dit thema op het gebied van zending en werelddiaconaat.

Paasgroetenactie

Elk jaar kunnen er paasgroeten gestuurd worden aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties die zich, vaak onder moeilijke omstandigheden, inzetten voor een betere wereld en voor mensenrechten. 

Gedetineerd zijn betekent ook dat het moeilijk is om een goede relatie te bewaren met je vrouw, je kinderen of je familie die buiten de gevangenis een heel ander leven leiden. Juist daarom kan voor een gedetineerde elk contact van buiten, zoals een paasgroet, heel waardevol zijn. Kaarten krijgen doet hen goed; zij ervaren dat er ook aan de andere kant van de gevangenismuren aan hen wordt gedacht.

 

[ZWO] Plan Nederland

De ZWO-werkgroep sponsort 2 kinderen en onderhoudt het contact met beide kinderen. Het zijn Simran Khawas, een meisje van 4 jaar uit Nepal en Felix Boniface, een jongetje van 5 jaar uit Tanzania.
Het gaat hierbij niet alleen om sponsoring van de kinderen. Met het geld dat Plan Nederland ontvangt wordt veel meer gedaan, zoals o.a. de bouw en renovatie van scholen, het trainen van onderwijzers, gezondheidswerkers en boeren, het aanleggen van watersystemen en latrines en het begeleiden van de vrijwilligers.

[ZWO] postzegels en kaarten

De ZWO-werkgroep verzamelt graag uw postzegels, ansichtkaarten en geboortekaartjes voor het zendingswerk van Kerk in Actie. U kunt ze elke zondag inleveren bij de ingang van de kerkzaal. Het levert echt geld op!