Omzien naar elkaar

Pastorale zorg binnen de wijkgemeente Goede Bron wordt verzorgd door de predikanten en een jongerenwerkerk. Elke predikant is verantwoordelijk voor gemeenteleden in een afgebakend geografisch deel van wijkgemeente.

De jongerenwerker richt zich met name op de leeftijdsgroep van 0 - 20 jaar. Voor informatie zie op de Jeugdpagina. 

Ook veel gemeenteleden zijn betrokken bij pastoraat in de zin van 'omzien naar elkaar'.  De hele gemeente is onderverdeeld in wijkjes/secties die bestaan uit een aantal nabijgelegen straten. Per sectie is er een  wijk/sectiemedewerk(st)er die contact houdt met gemeenteleden in de wijk. De taken van deze medewerkers omvatten het bezoeken van gemeenteleden bij ondermeer huwelijksjubilea en in het geval van gezinsuitbreiding. Tevens kunnen deze medewerkers (naast predikant of ouderling) fungeren als aanspreekpunt in het geval van ernstige ziekte etc. Het werk wordt geco├Ârdineerd door Albert Pastink (ouderling pastoraat). 

Daarnaast is (met name in de voormalige Bronwijk) het pastoraat ingericht per leeftijdsgroep. Er worden leeftijdsgroepen/platforms onderscheiden waarvoor specifieke activiteiten worden aangeboden. Dit laatste is met name van toepassing voor de leeftijdsgroepen (ca 40 - 60 jaar platform de Bouwers) en ( ca 60 - 80 jaar platform de Bloeiers). De aangeboden activiteiten zijn overigens voor iedereen toegankelijk. 

Voor de gehele wijkgemeente geldt dat ouderen van 80 jaar en ouderen desgewenst (regelmatig) worden bezocht. 

Voor de bewoners van serviceflat Driehoorne is er een speciaal Pastoraal Team.