Actie kerkbalans 2021: 16 januari - 30 januari

Aan het begin van het nieuwe jaar is het weer tijd voor onze jaarlijkse actie Kerkbalans en ZWO- balans. Wij willen alle gemeenteleden die zich als loper hebben aangemeld bij deze nogmaals bedanken. Omdat corona ervoor zorgt dat alles anders gaat dan in andere jaren is hierna vermeld welke maatregelen zijn getroffen om de actie coronaproof te laten plaatsvinden:
- Er is geen aparte ‘vulavond’ voor de tassen voor de lopers georganiseerd. Dit wordt nu gedaan door onze medewerker van het kerkelijk bureau en een lid van het CvK. 
- Voor de lopers is er een aparte instructie in de tas opgenomen waarin is vermeld dat de brieven door de brievenbus kunnen worden gedaan samen met een kaartje waar het gemeentelid de ingevulde toezeggingen in de brievenbus kan doen. Afhankelijk van de keuze van de loper kan na het door de brievenbus doen van de brieven worden aangebeld voor persoonlijk contact.
- Als gemeentelid wordt u gevraagd om, indien dit mogelijk is, uw antwoordenveloppen met toezeggingsformulieren terug te bezorgen bij de loper. Daarmee kunnen we zoveel mogelijk persoonlijke contacten vermijden.
- In de week van 25 januari t/m 28 januari kan de tas met antwoordenveloppen worden ingeleverd bij het kerkelijk bureau tijdens kantooruren en op donderdag 28 januari in de avond in de Bron.

De tas wordt dan aangenomen bij de ingang van de Bron en wordt vervolgens naar de Rotonde gebracht waar echtparen in teams zullen tellen.
Door deze maatregelen zullen wij naar verwachting de definitieve uitslag van de actie Kerkbalans en ZWO balans nog niet op zondag 31 januari bekend kunnen maken, maar een week later op zondag 7 februari.
Wij danken alle gemeenteleden alvast voor hun bijdrage en rekenen op uw medewerking om samen kerk te zijn.