Kerkdiensten

Kerstdienst Goede Bron 24 jan 9.30 uur

Deze viering is online te volgen via deze link.

Vanmorgen lezen we twee bijzondere roepingsverhalen met beiden eigen, hoopvolle accenten. Samuël leert de stem van God verstaan (1 Samuël 3:1-10). Eli mag zijn gids zijn. In Marcus 1: 14-20 horen we hoe Jezus zijn leerlingen roept. Niet in de grote stad Jeruzalem, maar achteraf in Galilea. Bijzonder: de leerlingen melden zich niet bij de rabbi, maar Jezus 'ziet' ze. Ze zijn ewoon aan het werk, worden geroepen om vissers van mensen te worden. Twee aan twee, elkaar tot steun. Een mooi teken dat je als geroepene er nooit alleen voor staat. Beide verhalen mogen ons inspireren om dat te zijn, waartoe we geroepen zijn: gemeente van Jezus Christus
Voorganger: Ds. Herma Kamphuis

Collecten: Landelijk jeugdwerk en energiekosten, te voldoen op rekening NL 60 INGB 000 0127 174 t.n.v. CVK PROT. GEM. Alphen aan den Rijn O/R o.v.v datum viering