Bloemschikking startzondag 13 september

bloemschikkingstart2020klHet thema van de vieringen op startzondag is: 'Ontmoeting als levenskunst'. Dat heeft vorm gekregen in de bloemschikking. Als teken van die ontmoeting zien we in elkaar gevlochten wilgentakken naar elkaar toe buigen in een boog, om zo het samen gemeente zijn te verbeelden. Vooral het naar elkaar toe groeien en een nieuw begin maken.
Groene klimoptakken zijn door de boog heen geweven. Zo stralen ze Gods trouw uit! Vandaag is het feest; we zien dat aan de kleur rood om de schikking heen. Ook rode rozen, aan beide zijden, versterken dat feestgevoel nog eens extra. Rozen : symbool van de liefde! Zo gaan we proberen samen nieuwe gedachten en oplossingen bedenken om met elkaar een nieuwe start te maken.

 

In de ander komt iets van Gods liefde naar je toe. Het heeft zin om er voor elkaar te zijn, iets moois uit te stralen. Blij worden van het goede. Dat is waar het omgaat in het leven. Geloof , vertrouwen hebben en het allerbelangrijkste is liefde uitstralen. Zo je leven opnieuw vorm geven : dat is levenskunst!