Kerkdiensten

Diensten in Driehoorne

Voorzichtig willen we in september weer starten met de avonddiensten in Driehoorne.
Dit zullen vieringen zijn met gebeden, een lezing en een overdenking door een voorganger . De organist zal enkele liederen spelen. Meezingen is zoals bekend niet toegestaan.
De diensten zullen ongeveer een half uur duren. Daarna is er de gelegenheid om in de grote zaal koffie te drinken. In de zaal krijgen de bezoekers een plaats toegewezen. Jassen moeten worden meegenomen de zaal in.
Aanmelding: Voor elke avonddienst is aanmelding noodzakelijk!


Bewoners van Driehoorne kunnen dit doen door elke keer vóór zaterdag 12.00 uur een briefje met naam, huisnummer en telefoonnummer in de brievenbus van mevrouw van Luinen te doen, Uranusstraat 124.
De eerste keer dus graag uiterlijk zaterdag 5 sept. 12.00 uur.
Mocht het aantal aanmeldingen groter zijn dan het maximale aantal (18) dan wordt u gebeld met het verzoek om een volgende keer te komen.