Hunedoara: Corona en ander nieuws

Ook in Roemenië heeft de overheid vergaande maatregelen getroffen ter bestrijding van het corona-virus. Zo mogen senioren van 65 jaar en ouder alleen tussen 11 en 13 uur naar buiten voor het doen van boodschappen. Politie en militairen controleren. Alle kerkdiensten zijn sinds 22 maart verboden. De Reformatuskerk in Hunedoara is er in geslaagd om online te gaan. Gemeenteleden die over internet beschikken, kunnen nu elke zondag ds. Janos Zsargo samen met de organist in de verder lege kerk zien en beluisteren.
Alle scholen zijn gesloten, zo ook de scholen voor kinderen met een beperking in Hunedoara en Lupeni. Directeur Ormi en zijn vrouw Ilona zitten thuis en missen de kinderen heel erg.

In 2019 gegeven hulp
Dankzij individuele giften, de opbrengst van collectes, de verkoop tijdens de jaar- en boekenmarkt en die van kerst- en paasbroden is de stichting Roemenië Hunedoara het afgelopen jaar weer in staat geweest om verschillende projecten te ondersteunen:
1. Reformatuskerk Hunedoara
Oudere leden van deze kerk met heel weinig pensioen (momenteel 95 personen) ontvingen in 2019 ondersteuning in de vorm van twee levensmiddelenpakketten en eenmaal een bedrag in contanten. Hiervoor is in totaal een bedrag van € 4.935,- uitgegeven. Van een aantal van hen is ook een deel van de energierekening betaald. Voor deze vorm van winterhulp is vorig jaar € 1.995,- uitgegeven.
2. Scholen voor kinderen met een beperking
De scholen voor kinderen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking in Hunedoara en Lupeni hebben in 2019 een bedrag van € 2.700,- ontvangen: € 1.000,- voor de aanschaf van leermiddelen en € 1.700,- voor de renovatie/nieuwbouw van een toiletgroep in de school in Lupeni. Voor de bouw van de toiletgroep was een specifieke gift ontvangen.
3. Ziekenhuis in Brad
Het streekziekenhuis in Brad (gelegen in het district Hunedoara) had in het afgelopen jaar dringend behoefte aan een nieuwe industriële wasmachine ter vervanging van aftandse en onbetrouwbare exemplaren. In 2019 heeft dit ziekenhuis met onze steun een nieuwe industriële wasmachine kunnen aanschaffen. De kosten hiervan bedroegen € 3.320,-.

Geplande hulp in 2020
Het bestuur van de Stichting Roemenië Hunedoara heeft besloten tot de volgende hulp in 2020:
- Er is € 6.800,- uitgetrokken voor levensmiddelen- en winterhulp aan de armste gemeenteleden van de Reformatuskerk in Hunedoara.
- De minibus die de Reformatuskerk in 2006 heeft gekregen is inmiddels 17 jaar oud en dringend aan vervanging toe. De kerk is op zoek naar een andere. De stichting zal € 7.000,- in de kosten bijdragen en indien nodig een renteloze lening verstrekken.
- De ingang van de school voor kinderen met een beperking in Lupeni moet vernieuwd worden. De stichting heeft € 2.000,- toegezegd.
- Voor het streekziekenhuis in Brad is € 2.500,- beschikbaar voor de aanschaf van nieuw beddengoed.
Mocht u een gift willen geven, dan is die vanzelfsprekend welkom op rekening NL30 INGB 0008324408 t.n.v. Stichting Roemenië Hunedoara te Alphen a/d Rijn (ANBI-status).