De Coronacrisis - Een oproep tot omdenken

Brief van de kerkenraad Goede Bron ivm coronacrisis 

Deze brief kunt u downloaden en printen en doorgeven aan mensen, die niet/ nauwelijks gebruik maken van het internet. Daarmee stelt u meer gemeenteleden op de hoogte.

De maatregelen in verband met het coronavirus hebben een geweldige impact op ons sociale leven en dus ook voor onze geloofsgemeenschap. Iedereen zal zich moeten aanpassen om te voorkomen dat het virus nog meer onheil kan aanrichten. Dat vraagt veel van ons allen en het vraagt ons ook om in onze wijkgemeente een aantal zaken in verantwoorde banen te leiden. Dit alles staat soms op gespannen voet met opdrachten waarover in onze missie wordt gesproken en dat maakt de volgende vraag steeds indringender: hoe kunnen wij daar inhoud aan blijven geven als het sociale leven stil komt te liggen?

In de toespraak van onze minister-president, afgelopen maandagavond, werd duidelijk dat er dan wel een eerste termijn van ‘sociale onthouding’ geldt tot en met maandag 6 april, maar dat daarmee het genoemde virus zeker nog niet verdwenen zal zijn.

Wij hebben allereerst gekeken naar de zondagen 22 en 29 maart en Palmzondag 5 april. Op deze zondagen zal er een uitzending zijn waarin, bij toerbeurt, een van onze predikanten onder meer gebeden en een overdenking zal uitspreken en er liederen uit het liedboek en/of andere bundels te beluisteren zijn. Deze uitzendingen zijn te volgen via www.youtube.com. Vervolgens gaat u naar het zoekkader en typt in ‘kerkradio de bron’ en dan ziet u op slag het bekende ‘kerkzaalraam'. De uitzendingen zijn op deze zondagen telkens te zien vanaf 10.00 uur. Vanaf dat moment kunt u deze uitzendingen ook volgen via YouTube op een tijd die u misschien beter schikt.

Zowel de Bron als de Goede Herderkerk zijn op genoemde zondagen open voor een ieder die graag contact wil hebben met een pastor of een van de andere aanwezige kerkenraadsleden. Ook kunt u, wanneer u daar behoefte aan hebt, een kaarsje ontsteken in de bidkapel of (boven)kerkzaal. Beide gebouwen zijn dan geopend van 10.30 – 12.00 uur.

Stille Week en de Paasvieringen
Naar verwachting zullen de speciale overheidsmaatregelen inzake de coronacrisis niet opeens na de 6e april geheel worden opgeheven en dat brengt ons bij de Stille Week en de Paasvieringen. Voor deze bijzondere week en de Paasviering van de opstanding van onze Heer denken we, zo nodig, nog na over een passend aanbod voor deze dagen. We zullen u daar te zijner tijd nader over informeren via onze kerkelijke media en in het vervolg op deze brief!

Andere activiteiten
Maar gelukkig zijn we als gemeente niet enkel op zondag actief. Ook door de week vinden er normaliter vele activiteiten plaats. Op dit moment kunnen veel geplande activiteiten echter niet doorgaan. Om daar een paar van te noemen: een aantal huiskamergesprekken, de jaarlijkse braderie, cantorijrepetities, de Goede Vrijdagwake, koffieochtenden en de gemeenteberaden over de toekomst van onze wijkgemeente. Allemaal zaken die zeker zinvol, maar op dit moment niet direct noodzakelijk zijn.

Voedselbank
We kijken nog wel naar een manier om in deze weken de voedselbank te blijven steunen. De medewerkers moeten hun normale activiteiten tijdelijk staken en zullen hun cliënten voorlopig financieel steunen. Een donatie zal zeer op prijs worden gesteld! U kunt hiervoor dit banknummer gebruiken: NL79RABO0106584464 t.n.v. Stichting Voedselbank Alphen aan den Rijn en Omstreken.

Naast inspiratie staat ook het ‘omzien naar elkaar’ hoog in ons vaandel. We vinden het van groot belang dat we het contact als gemeenteleden onderling zullen blijven onderhouden. Zo kan het een idee zijn om samen met gemeenteleden in uw buurt de genoemde zondagse uitzendingen te volgen. U kunt natuurlijk ook gebruik maken van uw telefoon of de sociale media om zo contact met elkaar te blijven onderhouden.

Daarnaast kunnen we elkaar ook praktisch van dienst zijn. We kunnen ons voorstellen dat er gemeenteleden bij u in de buurt wonen die niet in de gelegenheid zijn om bijvoorbeeld zelf hun boodschappen te doen. Of die anderszins in deze barre tijden een ‘helpende hand’ heel goed kunnen gebruiken. Daarbij is het zeker aan te bevelen om ook over ‘eigen kerkgrenzen’ heen te kijken. Het leggen van verbindingen met mensen ‘buiten de kerk’ ligt ons immers na aan het hart!

Mocht u, om wat voor reden ook, hulp nodig hebben, dan kunt contact opnemen met een van de volgende pastores:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel: 06 1173 8509 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel: 06 4490 6074

Laten we er met elkaar het beste van maken om op een goede manier deze tijd van ‘sociale onthouding’ door te komen.

Het kan zijn dat er tussentijds zaken veranderen die ons er toe nopen om onze plannen aan te passen. Daarom raden wij u aan om, voor de meest actuele zaken, de wekelijkse zondagsbrief en onze website (www.goedebron.nl) op de voet te volgen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit bericht of heeft u suggesties of aandachtspunten voor de kerkenraad, dan kunt u contact opnemen met
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. , tel. 06 3124 3338 of
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., tel. 06 3719 9811 

We bidden God om kracht om bovengenoemde taken op een hartelijke en inspirerende manier te volbrengen. Dat Zijn Geest ons de creativiteit moge schenken om elkaar in deze barre tijden tot ‘licht’ en ‘zout’ te zijn. Tot Zijn eer en ten goede van elkaar!

Vrede, alle goeds en groet,

De kerkenraad van wijkgemeente Goede Bron
Alphen aan den Rijn, 18 maart 2020