Kerkdiensten

Kerkdienst 20 oktober 10.00 uur GHK

Op deze zondag gaat ds. Kees van Stralen bij ons voor. ZWO zal in deze dienst een inbreng hebben met o.a. een filmpje en een geloofsbelijdenis uit Colombia. Deze geloofsbelijdenis leidt tot de vraag: Wat (of Wie?) geloven wijzelf?
De lezing is Mattheus 22 : 1 t/m 14. ds. Kees van Stralen