Kerkdiensten

Kerkdienst de Bron 15 september 9.30

De vorige zondag in de startdienst stond het verhaal uit 1 Samuël van de zalving van David tot koning centraal. Het overkoepelende thema was: een goed verhaal. Daar willen we in deze dienst met verder gaan. We lezen 1 Samuël 17: 31-54, waar ons verteld wordt van de strijd tussen David en Goliath. In dit verhaal gaat het om de vraag: wat te doen met angst? Hoe stel je je op tegenover de bedreigingen die in je leven op je af komen? David laat zien, hoe bevrijdend het is je te laten leiden door de God van Israël, die staat voor gerechtigheid en barmhartigheid. Daarmee kun je de angst overwinnen. De herder blijkt het te kunnen winnen van de brute macht. Op die manier zoekt God het verlorene, zoals de evangelielezing van deze zondag Lucas 15:1-10 laat zien. Voorwaar een goed verhaal.
Voorganger Rinze H. Nieuwenhuis