De zeven werken van barmhartigheid

Vanaf 10 maart t/m Pasen is de schilderijenserie ‘De zeven werken van barmhartigheid’ in de stilteruimte van de Lichtkring te bezichtigen. Het betreft kopieën van de schilderijen die door Ruud Bartlema gemaakt zijn.
De theoloog Ruud Bartlema is een veelzijdig kunstenaar, hij schildert, maakt keramiek, begeleidt kunstreizen en vertelt in zijn lezingen over zijn werk of dat van andere kunstenaars.

Op donderdagavond 4 april geeft hij in de Lichtkring een lezing over de Zeven werken van barmhartigheid zoals die in de Christelijke kerk in de Middeleeuwen hun beslag hebben gekregen.

Dit zijn de werken van barmhartigheid:

1. Hongerigen voeden
2. Dorstigen te drinken geven
3. Vreemdelingen huisvesten
4. Naakten kleden
5. Zieken bezoeken
6. Gevangenen bezoeken
7. Doden met eerbied begraven
Heel toepasselijk voor de weken van de veertigdagentijd.