[ZWO] Project in Indonesië!

Kerk in Actie steunt, namens de plaatselijke gemeenten van de PKN wereldwijd het werk van honderden christelijke kerken en organisaties om mensen tot hun recht te laten komen en toekomstperspectief te geven. Deze samenwerking is gebaseerd op gelijkwaardigheid. Het doel van Kerk in Actie is niet alleen hulporganisatie zijn, maar ook mensen met elkaar verbinden. Betrokkenheid ontstaat wanneer mensen en partners een naam krijgen, als we hun verhaal horen en zien. 

kerk

 Al een aantal jaren steunen wij de Gunung Pasir Jaya gemeente, een christelijke kerk in de provincie Lampung op Zuid-Sumatra. Een kleine groep Javaanse transmigranten, die de vorige eeuw als landarbeider naar Sumatra waren gegaan, zochten elkaar op en via bijbel- en huiskringen werd er in 1987 een zelfstandige gemeente gesticht: de GKSBS (Gereja Kristen Sumatra Bagian Selatan). 

Vanuit haar interesse in kerk en ontwikkelingssamenwerking is Ds. Henriëtte Nieuwenhuis door Kerk in Actie naar Sumatra uitgezonden en zij werkt sinds 2011 bij GKSBS. Via haar zijn wij in contact gekomen met deze gemeente die zich altijd al heeft bezig gehouden met het bestrijden van de oorzaken van armoede.

Uitgangspunt daarbij is dat de diaconie de mensen daar leert om de armoede in hun eigen omgeving aan te pakken; op eigen kracht en met eigen middelen. En speciaal daarvoor is een maatschappelijke organisatie opgericht: Yabima Indonesia.
Deze organisatie adviseert veel arme boeren in de omgeving over o.a. nieuwe landbouwtechnieken. De gemeenteleden krijgen zodoende zelf ook nieuwe inzichten en handvatten om diaconaal actief te zijn. En wij, als interactieve gemeente, kunnen op onze beurt meehelpen om dit werk mogelijk te maken!
U kunt Henriëtte bij haar werk volgen op haar weblog: www.kerkinactie.nl/blognieuwenhuis.

Indonesische jongeren in Alphen

Het bezoek in september 2016 van acht jongeren vanuit Sumatra naar Nederland ligt nog vers in ons geheugen. Roy en Orlando verbleven een week in onze gemeente. De andere 6 jongeren verbleven bij andere gemeenten in Nederland. Vanuit het gastgezin werden veel dagtochten georganiseerd. Naast de bezoeken aan de Goede Herderkerk en de Bron werd ook Ipse de Bruggen in Zwammerdam bezocht. Samen met onze jongeren werd een bowlingavond georganiseerd en werd er gezamenlijk gegeten. Maar ook de toeristische plekjes van Amsterdam en Den Haag werden niet vergeten. Het doel van deze uitwisselingsweek was: ‘Elkaars leven delen en leren van elkaar.’ Het bereiken van dit doel werd heel mooi samengevat door een gemeentelid: ‘Het bezoek van de jongeren was zo goed voor onze gemeenschap, ze brachten mensen samen.’