Artikelen

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.

De diaken van dienst brengt het voorbedenboek vlak voor aanvang van de viering naar de consistorie zodat de voorganger het nog kan verwerken in haar of zijn voorbeden.

 

Het blijft natuurlijk mogelijk om, voorafgaande aan de zondag, contact op te nemen met de dienstdoende voorganger. Dat kan telefonisch of via de mail. Het is eveneens praktijk dat tijdens een pastoraal bezoek de vraag om een voorbede wordt gesteld. Zo ziet u maar weer: er zijn vele wegen die naar Rome leiden. Aan u om een manier te kiezen waar u zich wel bij voelt.
Namens de werkgroep Vieren: Meindert Burema