In de onderstaande groepen staan de contacten gegroepeerd weergegeven.