Kerkdiensten

Gezamenlijke kerkdienst in de Bron: 15 juli 9:30

In deze dienst lezen we onder meer uit Marcus 6. Het betreft de discipelen die door Jezus worden uitgezonden. Het is wel heel vreemd wat hij hen meedeelt. Niets mochten ze meenemen. Alleen een stok. De discipelen op survival? Weerloos zijn zij. Dat roept vele vragen op. Ook lezen we die zondag Jesaja 52:1-6. Voorganger ds. Paul van Dijk

Na afloop van de viering is er gelegenheid om met elkaar koffie, thee of limonade te drinken.