Kerkdiensten

Gezamenlijke kerkdiensten zomer

Zondag 1 juli is de eerste van de gezamenlijke diensten van De Bron en De Goede Herderkerk tijdens de zomerperiode. De diensten van 1, 8, 15 en 22 juli zullen in De Bron worden gehouden, de aanvangstijd is 9.30 uur. Daarna zijn er vier gezamenlijke diensten in de Goede Herderkerk op de gebruikelijke tijd van 10 uur.
Iedereen uit De Goede Herderkerk voor wie de afstand naar De Bron te groot is om op eigen gelegenheid te bereiken kan een beroep doen op een kerkauto.

Gezamenlijke kerkdienst in de Bron: 15 juli 9:30

In deze dienst lezen we onder meer uit Marcus 6. Het betreft de discipelen die door Jezus worden uitgezonden. Het is wel heel vreemd wat hij hen meedeelt. Niets mochten ze meenemen. Alleen een stok. De discipelen op survival? Weerloos zijn zij. Dat roept vele vragen op. Ook lezen we die zondag Jesaja 52:1-6. Voorganger ds. Paul van Dijk

Kerkdiensten

Elke zondag is er een viering in de Bron en een viering in de Goede Herderkerk. Reguliere aanvangstijden 9.30 uur De Bron en 10.00 uur Goede Herderkerk. Voor afwijkende aanvangstijden zie het rooster. Tijdens deze vieringen is er creche voor de allerkleinsten. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen mee naar de viering en gaan tijdens de viering naar de kindernevendienst. 

Elke 14 dagen is er op zondagavond om 19.00 uur een kerkdienst in Driehoorne. 
In verpleeghuis Oudshoorn is elke zaterdagmorgen een viering. 

U bent van harte welkom!

Klik hier voor het rooster van de diensten in de Kerkgebouwen:

  • de Bron, Troubadourweg 2
  • Goede Herderkerk, Ten Harmsenstraat 16
  • Driehoorne, Uranusstraat 34
  • Verpleeghuis Oudshoorn

[Kerkdiensten] Voorbedenboek de Bron

Het gebed vormt een belangrijk onderdeel van onze erediensten en het is een goede zaak dat we als gemeenteleden ook onze intenties kunnen doorgeven. Het leek ons daarom goed om het voorbedenboek een prominentere plek te geven. Op onze tocht door de kerk kwamen wij een lessenaar tegen en die komt ons nu uitstekend van pas. Deze lessenaar wordt zondagmorgen op tijd geplaatst op een tafel bij de ingang van de kerkzaal en daarnaast brandt een kaars. Zo kunnen we het voorbedenboek niet meer over het hoofd zien. U kunt dan ter plekke een voorbede opschrijven of u legt er een briefje in dat u, van tevoren, thuis al geschreven hebt.