Oecumenische viering 19 januari 10.00 uur de Bron

Ballast overboord – oecumenische viering
De Week van Gebed voor de eenheid is dit jaar voorbereid door de christenen op Malta. Paulus komt na een schipbreuk op Malta aan en wordt daar 'Buitengewoon vriendelijk' door de mensen op Malta ontvangen. Vanmorgen richten wij ons in de oecumenische viering op het gedeelte dat de schipbreuk beschrijft. Handelingen 27: 18 - 38. Een boeiend gedeelte met meerdere lagen. Net als de mensen aan boord breken en delen ook wij deze zondag het brood en de wijn. Dat mag ons kracht geven om ballast overboord te gooien en vertrouwen dat ons leven ligt in de hand van de Eeuwige. De pastores Ruud Visser en Herma Kamphuis gaan in deze viering voor. Muzikale medewerking van Cantores van de parochie en de Cantorij van de Bron o.l.v. Riet de Vlieger. 
Na afloop is er een extra deurcollecte voor Stichting Bootvluchteling.

Week van Gebed: 19 -26 januari Alphen aan den Rijn

Tijdens de jaarlijkse interkerkelijke Week van Gebed is er elke dag in Alphen een samenkomst, steeds weer in een andere kerk. Het thema is 'Buitengewoon' U bent van harte welkom om één of meer samenkomsten mee te maken.
In de Bron is er zondag 19 januari 10.00 uur een oecumenische viering van onze wijkgemeente Goede Bron samen met de parochie die in het teken van deze Week van Gebed zal staan.
Hieronder vindt u het overzicht van de bijeenkomsten in Alphen aan den Rijn.

Kerkdienst 19 januari 10.00 uur GHK

Deze zondag staat beter bekend als Kana zondag. Dit is een van de Epifanie-zondagen. Het bruiloftsfeest staat centraal…of is het toch Jezus die centraal staat? Het is het bekende verhaal van water dat in wijn verandert. Dit verhaal vinden we in Johannes 2:1-11. Tegelijkertijd begint ook op deze zondag de “Week van gebed voor de eenheid”. Ik wil daaraan ook aandacht besteden. Hoe gedraag je je als gast bij een bruiloft en hoe gedraag je je in een andere kerk waar je het hele jaar eigenlijk niet komt? In deze dienst nemen afscheid van twee ambtsdragers. Dat zijn Jeanette Jaspers die jeugdouderling is en Aart Koedood die afscheid neemt als scriba.Voorganger ds. Paul van Dijk

Driehoorne kerkdienst 19 januari 19.00 uur

We lezen uit het evangelie van Lucas en wel een aantal verzen uit Lucas 6 en dat is op zich een
korte tekst, maar er komt van alles aan de orde. Je zou bijna kunnen zeggen: alle decorstukken van Zijn leven worden klaargezet! De woorden doen denken aan de Bergrede van Jezus zoals Mattheus
die aan het perkament heeft toevertrouwd. We proberen op het spoor te komen waarom Lucas in dezen voor een eigen insteek kiest… Ds. Meindert Burema zal voorgaan in deze dienst.