Inleveren producten voedselbank: 19 mei

Op zondag 19 mei vindt weer de inzameling plaats voor de voedselbank: alle houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en schoonmaakmiddelen zijn welkom.
Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die de producten inzamelen. Zij zullen zorgen dat uw financiële donatie ook bij de voedselbank terechtkomt.

Hé, eet je mee? – Jeugdberaad 20 mei 2019

Op maandag 20 mei 2019 zijn alle kinderen, tieners en jongeren van harte welkom voor het jeugdberaad in de Goede Herderkerk. We gaan met elkaar eten en tijdens de maaltijd gaan we in gesprek over de toekomst van onze kerk. Van welke kerkdienst word jij blij? Hoe kunnen we elkaar beter leren kennen als jeugd? Oftewel: lekker basic.
We beginnen om 18.30 uur en het duurt tot 20.00 uur. Daarna mag je aansluiten bij het gemeenteberaad dat om 20.00 uur begint. Laat het even weten, zodat we genoeg eten hebben.
Martijn de Jong

Jeugddienst Goede Herderkerk 19 mei 10.00 uur

Op zondag 19 mei 2019 is er in de Goede Herderkerk weer een jeugddienst: een dienst die wordt georganiseerd voor en met de jeugd en jongeren van wijkgemeente Goede Bron, maar tegelijkertijd toegankelijk voor jong en oud. In deze jeugddienst nemen we de input van de jeugdkerk van 5 mei mee, waarin de jongeren hebben nagedacht over het thema ‘Waar is de liefde?’. Dat thema nemen we mee in de dienst en we laten ons aan de hand van woorden van Jezus inspireren en stilzetten.

Kerkdienst de Bron 19 mei 9.30 uur

19 mei is de 5de zondag van Pasen. Deze zondag heeft zondag Cantate (Zing), naar psalm 98. Met dit lied zullen we de dienst beginnen. Op het rooster staat een gedeelte uit Johannes 13 (31-35). Het zijn de inleidende woorden op de afscheidsrede die Jezus houdt, nadat Hij de voeten van zijn leerlingen heeft gewassen. Bijzondere woorden over de grootheid van God en de liefde. Ze geven genoeg stof tot nadenken en samen met de woorden uit Deuteronomium (6: 1-9) voldoende gelegenheid om te zingen. Voorganger ds. Herma Kamphuis

Gemeenteberaad Goede Bron

Via een gemeenteberaad in mei willen we u informeren over verschillende actuele én toekomstige zaken die in onze wijkgemeente Goede Bron spelen. Er zijn drie bijeenkomsten om zoveel mogelijk gemeenteleden in de gelegenheid te stellen aan dit gemeenteberaad deel te nemen. De geplande data zijn:
-maandag 20 mei van 15:30 uur – 17:30 uur in De Goede Herderkerk
-maandag 20 mei van 20:00 uur - 22:00 uur in De Goede Herderkerk
-dinsdag 21 mei van 20:00 uur – 22:00 uur in De Bron .
U bent van harte welkom om mee te denken én mee te praten. 
De kerkenraad.