Activiteiten Goede Herderkerk

Onderstaand vindt u actuele activiteiten binnen de Goede Herderkerk

De gemeente in vergadering bijeen

50 Gemeenteleden kwamen op 16 maart naar de Gemeenteavond om met de kerkenraad te overleggen over het reilen en zeilen van de Goede Herderkerk-wijk. Na het welkom en de opening wordt het verslag van Gemeenteavond in 2014 vastgesteld, waarna de scriba een toelichting geeft op het Jaarverslag van de kerkenraad over 2014.

Parkeren bij de Goede Herderkerk

Belangrijk bericht betreffende het parkeren op het plein voor de Goede Herderkerk

Beste heer Verbeek

Naar aanleiding van ons telefoongesprek de afspraak zoals afgesproken nog even via de mail. Aanleiding was de melding dat er geparkeerd werd voor de hoofdingang van de kerk.