2e zondag 40dagentijd

Zondag Reminiscere: Gedenk uw barmhartigheid.
Jezus neemt Petrus en de broers Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Daar verandert de gedaante van Jezus. Zijn kleding gaat stralend wit glanzen. Wit drukt zuiverheid uit, licht, vrede, vreugde en feest! Jezus wordt bevestigd als de geliefde Zoonvan God. Een extra bevestiging krijgen de leerlingen door het gesprek van Jezus met Mozes en Elia.
De wolk is het teken van Gods aanwezigheid en zijn verborgenheid, verbeeldt op het kruishout met witte voile.
De drie grote witte stenen verwijzen naar de ontmoeting op de berg en de nabijheid van God. Er tussen staan kleine witte voorjaarsbloemen.

Aanwezige, richt ons kijken naar Uw Licht, alom stralend,
dat in wolken verhult met ons meetrekt, ons sterkt!

Afb. Bloemschikking 2e zondag 40dagentijd gemaakt door Lia Hulshof voor de viering in de Bron. Kijk voor de bloemschikking van eerdere zondag onder Bezieling op deze website.