1e zondag 40dagentijd 18 februari

De eerste zondag van de Veertigdagentijd heet Invocabit: “Roept hij mij aan.” Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. Maar ook een tijd van hoop en verwachting. Het eindigt met het feest van Pasen.
De kleur voor deze tijd is paars. Het thema voor deze weken is : Ik ben er voor jou!
Vandaag zien we als ondergrond jute met de kleur van woestijnzand. Zand en stenen, als verwijzing naar de woestijn, liggen rond een knoestige stronk dood hout dat symbool staat voor lijden en onrecht; voor een kruishout. Beeld van inkeer is de spiraalvorm in het hart van het kruishout.

 

Jezus wordt door de Geest meegevoerd naar de woestijn. Hij verblijft daar veertig dagen en nachten. Hij vraagt zijn Vader om geestkracht en hulp. Engelen staan hem terzijde en zorgen voor hem. Daarna gaat hij verder, op weg naar Galilea.