Advent 10 december

Op deze tweede zondag van Advent is het thema opnieuw “Verwachting en hoop” De boog met de groene klimopranken is daar het symbool en teken van. Het verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige.
Zand en stenen zijn het beeld van een pad in de woestijn. God zal ons een weg wijzen om te gaan. 

Distels en doorntakken zijn beeld van het kwaad. Ook stokken als teken van agressie. Maar het kwaad zal omgebogen worden. Zwaarden worden ploegscharen. Geweld en oorlogen zullen verdwijnen op deze aarde. Gods koninkrijk komt dichterbij.
De vele verschillende kaarsen achter de boog branden als teken van die vrede en gerechtigheid,
van Jezus komst op aarde.
Sta ons bij, o God, geef ons die visie.
Leid ons naar Uw Licht!
Want Licht breekt door
In het duister van de nacht!

Bloemschikking Lia Hulshof