Pinksteren 2018: Symbolische bloemschikking

De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld door de neerdalende lijnen van de groene klimop en grashalmen. Maar vooral heel bijzonder zijn de prachtige rode Gloriosa-takken met bloemen die op vlammetjes lijken. Verder zien we drie grote bloemen die door hun kleuren en vorm als tongen van vuur er tussen staan. Rood is de kleur van “ feest” , van vuur en bezieling, van brandende liefde en vandaag als symbool van de Heilige Geest. Glanzend rode stof onderstreept dat nog eens te meer. Drie rode kaarsen branden. Dat het vuur van de Geest warm en aanstekelijk moge zijn voor ons allen!