40dagentijd 19 maart

Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle eer:
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar.
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis!

40dagentijd zondag 18 maartZondag Judica: “ Doe mij recht.”
Op de vijfde zondag van de Veertigdagentijd spreekt Jezus in de lezing van Johannes over de graankorrel; verbeeld in de schikking. Jezus ziet de graankorrel als symbool van het zaad dat in de kern vol zit met leven. Die kern verwijst ook naar het geestelijk leven dat in ieder mens verborgen ligt. Als dat geestelijk zaad gezaaid wordt in de aarde en sterft zal het veel vrucht kunnen voortbrengen. De buitenkant moet dood, moet sterven. Los laten en verliezen kan een mens bij zijn diepste kern brengen en zo nieuw leven vruchtbaar maken.