Advent 10 december

Op deze tweede zondag van Advent is het thema opnieuw “Verwachting en hoop” De boog met de groene klimopranken is daar het symbool en teken van. Het verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige.
Zand en stenen zijn het beeld van een pad in de woestijn. God zal ons een weg wijzen om te gaan. 

Advent 3 december

Het thema voor de komende Adventsweken is ”Een boek vol verwachting.”
Uit het boek Jesaja horen we een stem roepen : “Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Ruig land moet vlak worden.”
We zien in de schikking zand liggen met stenen er langs als een pad in de woestijn. Dode kronkeltakken hier en daar langs de weg. Verwachting en hoop zullen zichtbaar worden. Palmtakken liggen erbij. De koning is in aantocht!!! We hopen op licht ook in deze soms sombere en donkere tijden. De groene boog met klimopranken verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige.

Bezieling

Wat bezielt die mensen?! Wat bezielt ons? Wat bezielt mij?? We gaan dat nu eens niet omschrijven maar we reiken hier wat aan waar je misschien iets aan zou kunnen hebben, waardoor je je kan laten inspireren, wat je zou kunnen bezielen.