1e zondag 40dagentijd 18 februari

De eerste zondag van de Veertigdagentijd heet Invocabit: “Roept hij mij aan.” Met de Veertigdagentijd breekt de tijd van soberheid en inkeer aan. Maar ook een tijd van hoop en verwachting. Het eindigt met het feest van Pasen.
De kleur voor deze tijd is paars. Het thema voor deze weken is : Ik ben er voor jou!
Vandaag zien we als ondergrond jute met de kleur van woestijnzand. Zand en stenen, als verwijzing naar de woestijn, liggen rond een knoestige stronk dood hout dat symbool staat voor lijden en onrecht; voor een kruishout. Beeld van inkeer is de spiraalvorm in het hart van het kruishout.

2e zondag 40dagentijd

Zondag Reminiscere: Gedenk uw barmhartigheid.
Jezus neemt Petrus en de broers Jakobus en Johannes mee een hoge berg op. Daar verandert de gedaante van Jezus. Zijn kleding gaat stralend wit glanzen. Wit drukt zuiverheid uit, licht, vrede, vreugde en feest! Jezus wordt bevestigd als de geliefde Zoonvan God. Een extra bevestiging krijgen de leerlingen door het gesprek van Jezus met Mozes en Elia.
De wolk is het teken van Gods aanwezigheid en zijn verborgenheid, verbeeldt op het kruishout met witte voile.
De drie grote witte stenen verwijzen naar de ontmoeting op de berg en de nabijheid van God. Er tussen staan kleine witte voorjaarsbloemen.

Advent 3 december

Het thema voor de komende Adventsweken is ”Een boek vol verwachting.”
Uit het boek Jesaja horen we een stem roepen : “Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een pad voor onze God. Ruig land moet vlak worden.”
We zien in de schikking zand liggen met stenen er langs als een pad in de woestijn. Dode kronkeltakken hier en daar langs de weg. Verwachting en hoop zullen zichtbaar worden. Palmtakken liggen erbij. De koning is in aantocht!!! We hopen op licht ook in deze soms sombere en donkere tijden. De groene boog met klimopranken verwijst naar de trouw en ontferming van de Eeuwige.

Bezieling

Wat bezielt die mensen?! Wat bezielt ons? Wat bezielt mij?? We gaan dat nu eens niet omschrijven maar we reiken hier wat aan waar je misschien iets aan zou kunnen hebben, waardoor je je kan laten inspireren, wat je zou kunnen bezielen.