Kerkdienst de Bron 15 september 9.30

De vorige zondag in de startdienst stond het verhaal uit 1 Samuël van de zalving van David tot koning centraal. Het overkoepelende thema was: een goed verhaal. Daar willen we in deze dienst met verder gaan. We lezen 1 Samuël 17: 31-54, waar ons verteld wordt van de strijd tussen David en Goliath. In dit verhaal gaat het om de vraag: wat te doen met angst? Hoe stel je je op tegenover de bedreigingen die in je leven op je af komen? David laat zien, hoe bevrijdend het is je te laten leiden door de God van Israël, die staat voor gerechtigheid en barmhartigheid. Daarmee kun je de angst overwinnen. De herder blijkt het te kunnen winnen van de brute macht. Op die manier zoekt God het verlorene, zoals de evangelielezing van deze zondag Lucas 15:1-10 laat zien. Voorwaar een goed verhaal.
Voorganger Rinze H. Nieuwenhuis

Kerkdienst 15 september 10.00 uur GHK

Deze zondag gaat mevrouw Ank Verhoeven uit Pijnacker, bij ons voor.

Driehoorne kerkdienst 15 september 19.00 uur

Er is vandaag een kerkdienst in Driehoorne met als voorganger Jan Hulzebosch.
Lezing 1 Samuel 17, 31-58 over David en Goliath.Is het een kinderverhaal, nee toch? Herkent u zich erin? Waarom staat het eigenlijk in de Bijbel? We vieren in deze dienst de Maaltijd van de Heer.

Inleveren producten voedselbank: 15 september

Op zondag 15 september vindt voorafgaand aan de kerkdiensten in de Bron (9.30 uur) en GHK (10.00 uur) weer de inzameling plaats voor de voedselbank: alle houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten, was- en schoonmaakmiddelen zijn welkom. 
Doneert u liever geld, dan kunt u dit afgeven aan degenen die de producten inzamelen. Zij zullen zorgen dat uw financiële donatie ook bij de voedselbank terechtkomt.