Collecte Werelddiaconaat zondag 20 oktober

In de sloppenwijken van Bogotá komen jongeren heel makkelijk in aanraking met drugs en zware criminaliteit. Kerk in Actie zet hen met een ambitieus project op een ander spoor. In één van de gevaarlijkste wijken is een kookschool gestart waar jaarlijks 200 kansarme jongeren een opleiding tot kok kunnen volgen. Onder de leerlingen bevinden zich zowel ex-FARC soldaten als slachtoffers van het gewapend conflict in Colombia. Door samen een opleiding te volgen, leren vroegere tegenstanders met elkaar samen te werken en draagt de kookschool bij aan het belangrijke proces van vrede en verzoening. Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunt Kerk in Actie het werk voor jongeren in Colombia en andere werelddiaconale projecten. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Alvast hartelijk dank!

Poeziedienst 20 oktober 16.30 uur de Bron

Voor het eerst komt er in Alphen een poëziedienst. Omdat juist religieuze poëzie wil helpen je ontvankelijk te maken voor de wereld van God. In hun (geloofs-) gedichten zoeken dichters naar woorden voor wat bijna niet te zeggen is. En wie kan er nu niet wat hulp gebruiken bij haar of zijn gelovig leven?
In deze speciale dienst staan met name drie gedichten van Ida Gerhardt centraal. U kent haar wellicht van haar vertaling (samen met Marie van der Zeyde) van ‘De Psalmen‘. Op interactieve wijze brengen we deze gedichten voor het voetlicht. Laat u raken en inspireren door haar subtiele en uitgebalanceerde taalgebruik.

Kerkdienst 20 oktober 10.00 uur GHK

Op deze zondag gaat ds. Kees van Stralen bij ons voor. ZWO zal in deze dienst een inbreng hebben met o.a. een filmpje en een geloofsbelijdenis uit Colombia. Deze geloofsbelijdenis leidt tot de vraag: Wat (of Wie?) geloven wijzelf?
De lezing is Mattheus 22 : 1 t/m 14. ds. Kees van Stralen

Leerhuisavonden Kerk en Israël najaar 2019

De werkgroep Kerk en Israël van de Classis Rijnland nodigt u van harte uit voor de leerhuis-bijeenkomsten op de maandagen 28 oktober en 11 november. Deze worden gehouden in de Goede Herderkerk (Ten Harmsenstraat 16) Alphen aan den Rijn en beginnen om 20.00 uur. Bijdrage in de kosten: € 6,50.
Op 28 oktober a.s. spreekt dr. Bart Wallet over het thema antisemitisme. Op 11 november spreekt Ad van Nieuwpoort over het thema atheïsme in de bijbel.

Vooraankondiging boekenmarkt 2019 Goede Herderkerk

Het team van “Braderie- Boekenmarkt Goede Bron” organiseert dit jaar op 8 en 9 november de Boekenmarkt in de Goede Herderkerk.
We maken u nu alvast attent op dit evenement, zo heeft u ruim de tijd om de boekenkast door te kijken om te zien wat er weg kan. We hopen dat u ons weer voorziet van goede boeken die we kunnen verkopen op deze gezellige markt. Ik kan me wel voorstellen dat u allang een keer de kast heeft opgeruimd en dus geen boeken met over heeft. Wilt u dan eens vragen bij uw familie, vrienden en buren? Misschien kunnen zij wel boeken aan ons schenken.
U steunt met het doneren en met uw aankopen het goede doel, onze gemeente Goede Bron. Het inleveren kan op donderdag 7 november van 9.00 tot 15.00 uuer en vrijdag 8 november van 9.00 tot 12.00 uur. 

Met een hartelijke groet, namens het team
Jacquelien Christiaanse