Leerhuisavonden Kerk en Israël: 15 oktober en 12 november

U wordt van harte uitgenodigd voor twee leerhuis-avonden in dit nieuwe seizoen. De bijeenkomsten vinden plaats in de Goede Herderkerk, ten Harmsenstraat 16, 2406 TV Alphen aan den Rijn. Aanvang : 20.00 uur 
Op 15 oktober spreekt dr. Eric Ottenheijm.
Het thema is: 'De parabel als spiegel van en model voor de werkelijkheid aan de hand van de parabel (gelijkenis) van de Barmhartige Samaritaan'.
Ottenheijm is theoloog en judaicus, voorts is hij als universitair docent Jodendom en Bijbelwetenschappen verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Hij is tevens actief in de dialoog tussen joden en christenen.

Op 12 november spreekt prof. dr. Dineke Houtman. Het thema is: 'Het Onze Vader als Joods gebed'.
Houtman is bijzonder hoogleraar Judaïca met bijzondere aandacht voor de verhouding jodendom en christendom.
Zij is verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit.
Het beloven twee boeiende avonden te worden.
U bent van harte welkom! Classicale werkgroep Kerk en Israel.