Gespreksmiddagen Driehoorne vanaf 4 oktober 2017

De gemeenteleden in Driehoorne en de Panoramaflat en andere belangstellenden worden al jaren uitgenodigd voor de gespreksmiddagen. Natuurlijk wil ik die graag voortzetten. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging in de bus, maar ik geef u hier vast de data: Het zijn de woensdagen 4 oktober, 18 oktober, 8 november en 29 november (zangmiddag). Steeds om 14.30 uur in de kleine recreatiezaal (zangmiddag in de kerkzaal). Op woensdag 4 oktober wil ik het met u hebben over onze Psalmen. Welke Psalm spreekt u in het bijzonder aan? Hebt u er misschien een speciale herinnering aan? Ik hoop u op 4 oktober te ontmoeten!
Paul van Dijk

Vanaf twee uur staan koffie en thee voor u klaar in de kleine recreatiezaal bij de ingang Sterrenlaan. We beginnen om 14.30 uur. Wel of niet wonend in Driehoorne, u bent allen van harte welkom.