• bron actie1a
 • bron actie2a
 • bron actie3a
 • bannerzingen2
 • bannerkoffie
 • bron entree4a

Missie van de Bronwijk

De wijkgemeente wil zich in het werken aan haar taken laten inspireren door:

 • de liefde die God elke dag opnieuw aan mensen toont;
 • het voorbeeld dat Jezus ons geeft;
 • de belofte dat de Heilige Geest haar richting geeft.

Samenvattend kunnen we zeggen dat de wijkgemeente gemeente wil zijn door:

 

 • samen te komen in de zondagse eredienst, waarin de uitleg van de Bijbel centraal staat, en enerzijds gezocht wordt naar aansluiting bij de kerkelijke traditie en anderzijds ruimte wordt geboden voor eigentijdse vormen en inhoud;
 • zich te verdiepen in de Bijbel en de christelijke traditie en de kennis daarvan te vergroten;
 • het Evangelie door te geven;
 • persoonlijke geloofsgroei te bevorderen;
 • de gemeenschapszin te vergroten door om te zien naar elkaar;
 • elkaar in het geloof en in het leven te sterken;
 • om te zien naar de naaste die in nood verkeert en zowel door persoonlijke als gezamenlijke keuzes verantwoordelijkheid te nemen voor een wereld van vrede en gerechtigheid.