Cultuur in het Bostheater: vrijdag 10 augustus

Het is onderhand een traditie geworden. Een excursie in de zomer naar het Openluchttheater in het Amsterdamse Bos. Dit jaar wordt gespeeld `De meeuw van Tsjechov`. We hopen naar de voorstelling te gaan en wel op vrijdag 10 augustus a.s. De kosten bedragen 18 euro per entreebewijs. U kunt zich aanmelden tot maandag 6 augustus.

Cursus: Theologie voor geïnteresseerden (TVG)

Een ontdekkingsreis door de wereld van geloof en bijbel.
Zou je wel eens iets meer willen weten over de bijbel. Hoe zit die bijbel nou eigenlijk in elkaar en hoe zit het met het oude en nieuwe testament? Wat is de geschiedenis van de kerk en waarom zijn er in de loop van de tijd allerlei dogma’s ontstaan? Wat betekent dat eigenlijk? Welke vragen kom je tegen bij ethiek en filosofie? En hoe zit het met al die variaties in de liturgie in de verschillende kerken? Deze en nog veel meer vragen komen aan de orde in de cursus Theologische vorming voor geïnteresseerden (TVG).

Ds. Nieuwenhuis gepromoveerd

Op 23 mei is ds. Rinze Nieuwenhuis, oud-predikant van de Goede Herderkerk en de Bron, gepromoveerd in de religie wetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Wij feliciteren hem van harte met het behalen van zijn doctorstitel. De titel van zijn proefschrif luidt: 'Leven in verwachting van de komst van Christus: Een onderzoek naar de uitleg en het gebruik van Paulus’ teksten over de (weder)komst van Christus in 1 Tessalonicenzen in preken'.

Via deze link is het proefschrift te downloaden.

Gezamenlijke kerkdiensten zomer

Zondag 1 juli is de eerste van de gezamenlijke diensten van De Bron en De Goede Herderkerk tijdens de zomerperiode. De diensten van 1, 8, 15 en 22 juli zullen in De Bron worden gehouden, de aanvangstijd is 9.30 uur. Daarna zijn er vier gezamenlijke diensten in de Goede Herderkerk op de gebruikelijke tijd van 10 uur.
Iedereen uit De Goede Herderkerk voor wie de afstand naar De Bron te groot is om op eigen gelegenheid te bereiken kan een beroep doen op een kerkauto.