Kerk- en ZWO-balans 2017: vanaf 23 januari

Op 20 januari gaan zowel Kerk- als ZWO-balans in onze gemeente van start. Vanaf 23 januari worden de enveloppen door een medegemeentelid bij u bezorgd. In de envelop zit een persoonlijke brief en een algemene folder naast het gebruikelijke toezeggingsformulier. We willen u hiermee een beeld geven van onze gemeente en hopen dat u zich hierin herkent. Vanaf 30 januari t/m 2 februari zal de antwoord envelop weer bij u worden opgehaald.

Kerkdiensten Week van Gebed 2017

De jaarlijkse interkerkelijke Week van Gebed vindt in 2017 plaats van zondag 15 t/m zondag 22 januari. Het thema is dit jaar ‘Jouw hand, mijn glimlach’. Het logo laat handen zien die naar elkaar reiken, drukt verzoening uit en wil de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.
Gedurende deze week is er in Alphen aan den Rijn elke dag een samenkomst. De organisatie hiervan is in handen van verschillende kerken en gemeenten. De samenkomsten zijn vrij toegankelijk. Hieronder vindt u het overzicht van de samenkomsten:

Oecumenische viering 22 jan 10.00 uur de Bron

Het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid komt dit jaar uit Duitsland. Vijfhonderd jaar geleden gaf Luther met 95 stellingen de aanzet tot een vernieuwingsbeweging. Dat leidde toen tot een scheur door de kerk. Nu kijken we hoe we de weg van verzoening kunnen gaan. Een eerste stap is: jouw hand, mijn glimlach. Aan de hand van de lezing uit 2 Kor. 5: 14-20 volgen we Paulus' woorden over de liefde die ons drijft. We bidden dat deze liefde verdeeldheid overstijgt en christenen bijeenbrengt. In de tekenen van Brood en Wijn mogen we de eenheid in Christus ervaren. Na afloop van de dienst hopen we met elkaar in gesprek te gaan. Voorgangers: ds. Herma Kamphuis en pastor Ruud Visser

[Kerkdienst] 22 januari 10:00 uur GHK

Dit is een speciale dienst. Twee gemeenteleden zijn bereid gevonden om te worden bevestigd als ouderling. Hun namen hebben al twee zondagen geklonken: Ina Rietberg en Ina Hogenes. Ina Rietberg zal zich richten op het werk in het Verpleeghuis Oudshoorn. Zij volgt hiermee Dini Griffioen. Ina Hogenes zal de wijk van Frans van de Laar overnemen. Dat betekent dat zowel Dini als Frans afscheid zullen nemen, evenals Flip Poort die vele jaren voorzitter was van de algemene kerkenraad. In de dienst zal het gaan over de tekst die Jezus in Matteüs 4:19 uitspreekt: Ik zal u vissers van mensen maken. Een bekende tekst. Maar wat houdt dit in? 

De dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Paul van Dijk

Koken voor elkaar, eten met elkaar 18 februari

Ook dit voorjaar organiseren de 'Bloeiers' (platform 55-75) weer een wisseldiner. Ieder gemeentelid is uitgenodigd! Deze gezellige activiteit staat gepland voor zaterdag 18 februari. Kort uitgelegd houdt een wisseldiner in dat Bronleden voor elkaar koken en bij elkaar eten, elke gang van het diner op een ander adres. Start en afsluiting van het diner vinden plaats in de Bron. Meldt u zich voor 25 januari aan door de antwoordstrook in te vullen van de brief die wordt uitgedeeld bij de uitgang na de kerkdienst. Aanmelden via e-mail kan ook: