Sobere maaltijd woensdag 1 maart de Bron

De werkgroep ZWO van de Protestantse gemeente en de werkgroep MOV van de parochie organiseren op woensdag 1 maart, bij het begin van de Veertigdagentijd weer een sobere maaltijd. Eigen koks bereiden een eenvoudig maal. Ook wordt informatie gegeven over enkele projecten waaraan ZWO en MOV extra aandacht zullen besteden. De avond wordt gehouden in de Bron in zaal 9 en begint om 18.00 uur.
Na de maaltijd kan de Aswoensdagviering worden bijgewoond die om 19.30 uur begint in de kerkzaal. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 26 februari bij onderstaande personen of door het strookje van de uitnodiging dat wordt uitgereikt in te leveren na de kerkdienst. Graag tot ziens.

Oosterhuiszangmiddag: 1 april Oudshoornse kerk

Opnieuw komt er in Alphen aan den Rijn een zangmiddag rond de liederen van Huub Oosterhuis. Op zaterdagmiddag 1 april (geen grapje) in de mooie Oudshoornsekerk met z'n goede akoestiek. Onder de titel "Licht dat aanblijft". Wij willen mensen graag laten delen in de ervaring van het samen zingen van deze religieuze liederen. Door tekst en muzikale compositie zijn Oosterhuis-liederen stimulerende hulpmiddelen voor wie als gelovige zoekend op weg is.
We oefenen de liederen deze middag met elkaar in o.l.v. Saskia ten Have. Zij is als dirigent al jaren vertrouwd met het Oosterhuis-repertoire. Ad Hesseling, musicus van de Oudshoornse kerk, neemt de piano- en orgelbegeleiding voor zijn rekening.

DE-punten inleveren voor de voedselbank

Bij de ingang van de kerkzaal in de Bron staat een grote doos waarin Douwe Egberts waardepunten worden verzameld. In de maand februari zamelen de beide Alphense Lionsclubs DE-waardepunten in voor koffie voor onze plaatselijke Voedselbank. Op diverse plaatsen, vooral in de winkelcentra en nu ook in de Bron, staan dozen waarin die punten kunnen worden gedeponeerd. Voor 600 punten geeft DE een pak koffie en bovendien verhogen ze het totaal met 15%. Omdat koffie niet bederft en relatief duur is, wordt dit product nauwelijks aan de Voedselbank aangeboden. Keer dus alstublieft uw busjes, trommeltjes en keukenlades om en lever uw DE-waardepunten in. De Voedselbank is u erg dankbaar.